Erepenning

De erepenning in zilver of goud wordt toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan personen, verenigingen of stichtingen die gedurende een:

  • lange periode grote verdiensten voor de Oldenzaalse gemeenschap hebben gehad
  • kortere periode zeer bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Oldenzaalse gemeenschap
  • of een zeer bijzondere prestatie hebben geleverd op bijvoorbeeld cultureel of sportief gebied

Meer informatie

U kunt bellen met een medewerker van kabinetszaken via (0541) 58 81 11 of kabinetszaken@oldenzaal.nl.