Portefeuille 

 • financiën
 • binnenstad
 • economische zaken (retail)
 • verkeer & vervoer (inclusief het spoor)
 • vrijetijdseconomie
 • beheer openbare ruimte
 • inkoop

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht Stichting Werkprojecten Oldenzaal
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur (voorzitter) Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
 • Lid algemeen bestuur Openbaar Lichaam Crematoria Twente
 • Lid algemeen bestuur Recreatieschap Twente
 • Voorzitter Platform Financieel Domein, VNG Overijssel
 • Lid bestuurlijk kernteam Twents Waternet
 • Lid van PHO Mobiliteit
 • Lid van PHO Vrijetijdseconomie
 • Lid van VEGANN (Vereniging van gemeenten aandeelhouders Essent binnen Noord-Nederland)
 • Voorzitter Horeca-overleg Oldenzaal

Vennootschappen (vergadering van aandeelhouders)

 • Twence B.V.
 • Twente Milieu N.V.
 • N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten
 • Cogas Holding N.V.
 • Enexis (Enexis Holding NV / Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV / Claim staat Vennootschap BV)
 • Sport Oldenzaal B.V.

Vervanger

Wethouder Rob Christenhusz