Evenement organiseren, vergunning of melding

Als u een evenement organiseert in Oldenzaal - van een buurtfeest tot een festival of de carnavalsoptocht - dan kunt u via de Vergunningchecker controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Beschrijving

We kennen 2 soorten evenementen:

 • Grote evenementen waarvoor u een vergunning moet aanvragen; en
 • Kleine evenementen waarvoor u een melding moet indienen. 

Aanvragen

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan via de externe-link-icoonVergunningencheckerexterne-link-icoon . Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten te komen aan welke regels u moet voldoen.

Aanvraag wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u nog iets veranderen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon .

Meer informatie

Meer informatie over het organiseren van evenementen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Twenteexterne-link-icoon . U vindt informatie over het opstellen van een veiligheidsplan, maar ook richtlijnen en tips over thema's als beveiliging, brandveiligheid en EHBO.

Voorwaarden

Zonder vergunning van de burgemeester mag u geen evenement organiseren. Dat staat in de APV Oldenzaal 2022externe-link-icoon. Dat geldt niet voor een klein evenement. U mag dan een melding indienen.

Voorwaarden klein evenement

Uw evenement is een klein evenement als u aan alle hieronder genoemde voorwaarden voldoet:

 • Een  evenement voor 1 dag.
 • Niet meer dan 150 personen gelijktijdige aanwezig.
 • Het evenement plaatsvindt tussen 07:00 en 00:00 uur.
 • Geen muziek ten gehore worden gebracht tussen 23:30 en 07:00 uur. Hierbij worden de geluidsniveaus 70 dB(A) en 80 dB(C) op de gevels van dichtstbijzijnde woningen niet overschreden.
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer. Het vindt bijvoorbeeld niet plaats op de rijbaan, een (brom)fietspad of parkeerplaats. 
 • Er worden alleen kleine objecten met een maximale oppervlakte van 50 m² geplaatst zoals een luchtkussen, marktkraam, partytent of objecten van gelijksoortige omvang.
 • Er is een organisator.

Aanvraagtermijn

Kleine evenementen

Is uw evenement een klein evenement? Dan moet u minimaal 10 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt de melding indienen.

Grotere evenementen: vergunning nodig 

Is uw evenement vergunningsplichtig? Dan moet u een vergunning aanvragen. Wij kennen 3 categorie evenementen:

 • Een A-evenement: U moet minimaal 8 weken voordat het evenement plaatsvindt een aanvraag indienen.
 • Een B-evenement: U moet minimaal 12 weken voordat het evenement plaatsvindt een aanvraag indienen.
 • Een C-evenement: U moet minimaal 12 weken voordat het evenement plaatsvindt een aanvraag indienen.

Wij bepalen in welke categorie uw evenement valt. Als u aan het begin van het jaar contact met ons opneemt, toetsen wij in welke categorie uw evenement valt. Zo weet u wanneer u de aanvraag uiterlijk in moet dienen.

Als u uw aanvraag te laat indient, dan kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet behandelen. Wij hebben dan niet genoeg tijd om uw aanvraag goed te toetsen. Uw evenement kan dan niet doorgaan.

Kosten

Het indienen van de melding voor een klein evenement is gratis.

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een evenementenvergunning. Leges zijn kosten die u betaalt voor bijvoorbeeld het toetsen van uw aanvraag en het verlenen van een vergunning. De leges zijn:

 • voor een evenement categorie A: € 75;
 • voor een evenement categorie B: € 150;
 • voor een evenement categorie C: € 300.

Het kan zijn dat u voor uw evenement nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken, het afwijken van het bestemmingsplan of het organiseren van een loterij. Hiervoor betaalt u ook leges. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bijzonderheden

Tijdelijke reclame maken voor uw evenement

Wilt u voor uw evenement tijdelijke reclame maken in het openbaar gebied? Dan heeft u een aparte vergunning nodig. Ga naar de Vergunningencheckerexterne-link-icoon en kies voor de tegel ‘Spandoek plaatsen’.

Natuurbrandrisico

Denk bij het organiseren van een evenement ook aan eventueel brandgevaar. Op de website www.natuurbrandrisico.nlexterne-link-icoon leest u actuele informatie over natuurbrandrisico’s.

Veiligheid objecten en constructies

Wilt u objecten plaatsen waarbij de constructieve veiligheid belangrijk is moeten er constructieve gegevens en statische berekeningen aangeleverd worden. Constructieve gegevens en statische berekeningen hoeven niet aangeleverd te worden bij een:

 • (party) tent kleiner dan 50 m2
 • springkussen of waterbak
 • (markt) kramen of
 • podium waarvan de vloeroppervlakte minder is dan 75 m2, de hoogte minder dan 1 meter is en waarbij geen overkapping geplaatst wordt.

Meer informatie leest u in de Algemene voorwaarden voor het plaatsen van objecten en constructies.

Brandveilig gebruik

Op de website van de overheid leest u de inhoud van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsenexterne-link-icoon.

Ballonnen oplaten

U mag in de gemeente Oldenzaal geen ballonnen oplaten in de open lucht. Bijvoorbeeld tijdens een feest of evenement. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer op de grond. Dat zorgt voor zwerfafval en is schadelijk voor milieu. Het verbod geldt voor ballonnen, van elk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, en/of door middel van helium of andere gassen.

Stikstof

U moet voor een evenement ook een stikstofberekening (laten) maken. Hiermee brengt u in kaart of er maatregelen nodig zijn om de uitstoot van stikstof te voorkomen of te compenseren.  In deze folder van de Provincie Overijsselexterne-link-icoon leest u hoe u dit moet aanpakken.

Wegwerpbekers en –bakjes

Voor evenementen gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en-bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van het type evenement, een open of een afgesloten evenement gelden andere regels.

In de folder "Regelgeving wegwerpbekers en –bakjes Evenementen" informeren we u over de nieuwe regelgeving en wat die voor u en uw bezoekers betekent. U kunt deze folder hieronder in de downloads terugvinden. 

Contactgegevens

Heeft u vragen over de aanvraag van uw evenementenvergunning? Of is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten. Neem contact op via telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Downloads