adult iconEvenement organiseren, vergunning of melding

Als u een evenement organiseert in Oldenzaal - van een buurtfeest tot een festival of de carnavalsoptocht - dan kunt u via de Vergunningchecker controleren of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Beschrijving

We onderscheiden twee soorten evenementen: evenementen waar een vergunning voor nodig is en kleinere evenementen waarvoor u alleen een melding hoeft te doen. 

Aanvragen

Een vergunning aanvragen of een melding doen kan via de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Aanvraag wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Meer informatie

Meer informatie over het organiseren van evenementen vindt u op de website van de Veiligheidsregio Twente. U vindt er informatie over het opstellen van een veiligheidsplan en richtlijnen en tips over specifieke thema's zoals beveiliging, brandveiligheid en EHBO.

Voorwaarden

Op basis van artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Oldenzaal 2022 is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. Voor een klein evenement is een vergunning niet nodig en kunt u volstaan met een melding.

Voorwaarden klein evenement

Uw evenement is een klein evenement als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

 • Het aantal gelijktijdige aanwezigen niet meer is dan 150 personen
 • Het evenement plaatsvindt tussen 07:00 en 00:00 uur
 • Geen muziek ten gehore worden gebracht tussen 23:30 en 07:00 uur, hierbij worden de geluidsniveaus 70 dB(A) en 80 dB(C) op de gevels van omringende woningen niet overschreden
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer; vindt bijvoorbeeld niet plaats op de rijbaan, een (brom)fietspad of parkeerplaats 
 • Er worden slechts kleine objecten met een maximale oppervlakte van 50 m² geplaatst zoals een luchtkussen, marktkraam, partytent of objecten van gelijksoortige omvang
 • Er is een organisator

Aanvraagtermijn

Kleine evenementen

Is uw evenement een klein evenement? Dan moet u minimaal 15 werkdagen voordat het evenement plaatsvindt de melding doen.

Grotere evenementen: vergunning nodig 

Is uw evenement vergunningsplichtig? Bij een A evenement (regulier evenement)  moet de aanvraag voor de evenementenvergunning minimaal 8 weken vooraf zijn ingediend. Bij een B  (aandachtsevenement) of C evenement (risico-evenement) moet de evenementenvergunning minimaal 12 weken vooraf zijn ingediend. 

Door aan het begin van het jaar een vooraankondiging te doen kunnen wij beoordelen in welke categorie uw evenement valt. Als u niet weet in welke categorie uw evenement valt adviseren wij u om de termijn van 12 weken aan te houden.

Als u uw aanvraag te laat indient, dan kan dat betekenen dat wij uw aanvraag niet behandelen. Wij hebben dan onvoldoende tijd voor een goede beoordeling van de aanvraag. Dit heeft tot gevolg dat uw evenement niet door kan gaan.

Kosten

Aan een melding 'klein evenement' zijn geen kosten verbonden.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag evenementenvergunning worden leges berekend. De leges zijn:

 • evenement categorie A € 75
 • evenement categorie B € 150
 • evenement categorie C € 300

Het kan zijn dat u voor uw evenement nog andere vergunningen of ontheffingen nodig heeft. Bijvoorbeeld voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken, het afwijken van het bestemmingsplan, of een loterij. Er worden voor deze aanvragen ook leges berekend. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

Bijzonderheden

Tijdelijke reclame maken voor uw evenement

Wilt u voor uw evenement tijdelijke reclame maken in het openbaar gebied? Dan heeft u een aparte vergunning nodig. Ga naar de Vergunningenchecker en kies voor de tegel ‘Spandoek plaatsen’.

Natuurbrandrisico

Denk bij het organiseren van een evenement ook aan eventueel brandgevaar. Op de website www.natuurbrandrisico.nl leest u actuele informatie over natuurbrandrisico’s.

Veiligheid objecten en constructies

Wilt u objecten plaatsen waarbij de constructieve veiligheid belangrijk is moeten er constructieve gegevens en statische berekeningen aangeleverd worden. Constructieve gegevens en statische berekeningen hoeven niet aangeleverd te worden bij een:

 • (party) tent kleiner dan 50 m2
 • springkussen of waterbak
 • (markt) kramen of
 • podium waarvan de vloeroppervlakte minder is dan 75 m2, de hoogte minder dan 1 meter is en waarbij geen overkapping geplaatst wordt.

Meer informatie leest u in de Algemene voorwaarden voor het plaatsen van objecten en constructies.

Brandveilig gebruik

Op de website van de overheid leest u de inhoud van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Ballonnen oplaten

Het is in de gemeente Oldenzaal verboden om ballonnen op te laten in de open lucht. Bijvoorbeeld tijdens een feest of evenement. Het oplaten van ballonnen heeft gevolgen voor het milieu. De ballonnen komen na het oplaten ergens neer op de grond. Dat zorgt voor zwerfafval en is schadelijk voor milieu (flora en fauna).

Het verbod geldt voor, van elk materiaal dan ook, door middel van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door middel van helium of andere gassen.

Stikstof

Voor een evenement moet ook een stikstofberekening gemaakt worden om te bepalen of er acties nodig zijn om eventuele uitstoot van stikstof te voorkomen of te compenseren. In deze brochure van de Provincie Overijssel leest u over de aanpak die u daarbij kunt hanteren.

Contactgegevens

Heeft u vragen over de aanvraag van uw evenementenvergunning? Of is het niet mogelijk om de aanvraag online in te dienen? Maak dan een afspraak maken met onze medewerkers APV-Bijzondere Wetten. Neem contact op via telefoon (0541) 58 81 11 of e-mail info@oldenzaal.nl.

Downloads

Algemene voorwaarden voor het plaatsen van objecten en constructies

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier