Exploitatievergunning

Als u een horecaonderneming start, uitbreidt of overneemt, heeft u een exploitatievergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen via de Vergunningenchecker.

Beschrijving

Als u een horecaonderneming start, uitbreidt of overneemt, heeft u een exploitatievergunning nodig. Aan welke voorwaarden u moet voldoen, leest u hieronder. 

Aanvragen

De vergunning kunt u aanvragen via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies de tegel Horeca. 

Vergunning wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart maar wilt u de aanvraag wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor het krijgen van de exploitatievergunning moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • tijdens de openingstijden van het horecabedrijf moet een leidinggevende die vermeld staat op de exploitatievergunning aanwezig zijn
  • de leidinggevenden moeten van goed levensgedrag zijn
  • de woon- en leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting op de openbare orde op ontoelaatbare wijze niet nadelig wordt beïnvloed.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning zijn € 225. 

De kosten voor het in behandeling nemen van een wijziging zijn € 75.

Bijzonderheden

Rechtspersonen/natuurlijke personen

U kunt een exploitatievergunning aanvragen voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. Onder een rechtspersoon wordt bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een stichting verstaan. Een natuurlijk persoon is bijvoorbeeld een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Bij overname of bij het wijzigen van de rechtsvorm, bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een vennootschap onder firma, moet een nieuwe exploitatievergunning worden aangevraagd. De vergunning is persoonsgebonden.

Geldigheidsduur

Een exploitatievergunning is geldig voor onbepaalde tijd. Zodra er wijzigingen in de openbare inrichting plaatsvinden, moet de vergunning worden aangepast. Bijvoorbeeld als:

  • de ondernemingsvorm wijzigt
  • er nieuwe leidinggevenden werkzaam zijn die niet in de vergunning vermeld staan of
  • de horeca lokaliteit wijzigt, zoals na een verbouwing.

Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (hierna: Bibob) moet voorkomen dat een vergunning wordt gebruikt voor criminele activiteiten. Als er sprake is van een vestiging van een nieuwe horecagelegenheid, dan moet het Bibob-vragenformulier worden ingevuld. Dit is een verplichting wanneer u de digitale aanvraag exploitatievergunning aanvraagt.