Financiën

Ieder jaar vertelt de gemeenteraad eind juni/begin juli het college van B en W wat er in grote lijnen de komende jaren gebeuren moet in de stad. Dit beschrijven we in de kadernota . Hierbij vertelt de raad ook hoeveel geld hiervoor uitgetrokken mag worden de komende jaren.

Met deze opdracht van de raad gaan de ambtenaren binnen de gemeente aan de slag. Zij proberen een plan te maken voor het komende jaar. Dit plan noemen we de programmabegroting .

Deze begroting wordt voorgelegd aan de raad.  In de programmabegroting stelt de raad ieder jaar voor 15 november vast wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel dat mag kosten. Alle dingen die er in de stad gebeuren moeten kunnen we onderverdelen in 8 verschillende onderwerpen: Deze onderwerpen noemen we programma's. In de programmabegroting worden de 8 programma's uitgewerkt.

Gedurende het jaar vertelt het college op 4 momenten aan de raad hoe het ervoor staat. Er komen verslagen van oktober  t/m december voorafgaand aan het begrotingsjaar, en de perioden januari t/m maart en mei t/m augustus van het betreffende begrotingsjaar. Dit zijn de bestuursrapportages. Daarnaast is er aan het eind van het jaar de decembernota. Hierin worden aangegeven welke budgetten mogelijk worden overgeheveld en worden, bij uitzondering, budgetten voor het boekjaar aangepast.

Aan het eind van het boekjaar verantwoorden burgemeester en wethouders zich over het gevoerde beleid in de jaarstukken.  In de jaarstukken stelt de gemeente zich 3 vragen: Hebben we bereikt wat we willen bereiken? Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? En heeft dat gekost wat het mocht kosten? De jaarstukken worden voor 15 juli besproken in de gemeenteraad.

Actuele financiële documenten

In het financiële portaalexterne-link-icoon vindt u de meest recente documenten (met ingang van het jaar 2024). En onderaan deze pagina kunt u de actuele financiële documenten ook downloaden.

Wilt u overige openbare financiële documenten inzien,  neemt u dan contact met ons op via telefoon (0541) 58 81 11 of via e-mail info@oldenzaal.nl.

Afbeelding Planning en control cyclus

afbeelding PenC cyclus