surcharges iconFinanciën

Ieder jaar vertelt de gemeenteraad eind juni/begin juli het college van B en W wat er in grote lijnen de komende jaren gebeuren moet in de stad. Dit beschrijven we in de Kaderbrief . Hierbij vertelt de raad ook hoeveel geld hiervoor uitgetrokken mag worden de komende jaren.

Met deze opdracht van de raad gaan de ambtenaren binnen de gemeente aan de slag. Zij proberen een plan te maken voor het komende jaar. Dit plan noemen we de Programmabegroting .

Deze begroting wordt voorgelegd aan de raad.  In de programmabegroting stelt de raad ieder jaar voor 15 november vast wat de gemeente het komende jaar wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en hoeveel dat mag kosten. Alle dingen die er in de stad gebeuren moeten kunnen we onderverdelen in acht verschillende onderwerpen: Deze onderwerpen noemen we programma's. In de programmabegroting worden de acht programma's uitgewerkt.

Gedurende het jaar vertelt het college op vier momenten aan de raad hoe het ervoor staat. Er komen verslagen van oktober  t/m december voorafgaand aan het begrotingsjaar, en de perioden januari t/m maart en mei t/m augustus van het betreffende begrotingsjaar. Dit betreffen de Bestuursrapportages. Daarnaast is er aan het eind van het jaar de Decembernota. Hierin worden aangegeven welke budgetten mogelijk worden overgeheveld en worden, bij uitzondering, budgetten voor het boekjaar aangepast.

Aan het eind van het boekjaar verantwoorden burgemeester en wethouders zich over het gevoerde beleid in de Jaarstukken.  In de jaarstukken stelt de gemeente zich drie vragen: Hebben we bereikt wat we willen bereiken? Hebben we daarvoor gedaan wat we wilden doen? En heeft dat gekost wat het mocht kosten? De jaarstukken worden voor 15 juli besproken in de gemeenteraad.

Actuele financiële documenten

Onderaan deze pagina kunt u de actuele financiële documenten downloaden.

Wilt u overige openbare financiële documenten inzien,  neemt u dan contact met ons op via telefoon (0541) 58 81 11 of via e-mail info@oldenzaal.nl.

Afbeelding Planning en control cyclus

afbeelding PenC cyclus

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier