Gehandicaptenparkeerkaart

Als u door een handicap slechts een beperkte afstand kunt lopen, kunt u misschien aanspraak maken op een gehandicaptenparkeerkaart. U kunt alleen voor een parkeerkaart in aanmerking komen als uit een medisch onderzoek is gebleken dat u aan de wettelijke voorwaarden voor zo’n kaart voldoet.

Met de kaart kunt u gebruik maken van de speciale gehandicaptenparkeerplaatsen die u aan het verkeersbord herkent. Er zijn drie soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een bestuurderskaart, een passagierskaart en een instellingenkaart.

Een gehandicaptenparkeerkaart is beperkte tijd geldig. Meestal kunt u de kaart vijf jaar gebruiken. Soms is de kaart korter geldig omdat uw medische toestand nog kan verbeteren. Een paar weken voordat uw kaart verloopt, kunt u een nieuwe kaart aanvragen.

Onder het kopje Aanpak leest u hoe u een kaart kunt aanvragen. Dat kan via internet met DigiD of bij de Publieksbalie van het stadhuis.

Hieronder leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor een parkeerkaart in aanmerking te komen, welke kosten daaraan verbonden zijn en hoe u een kaart kunt aanvragen.

Algemene voorwaarden

 • u heeft een aantoonbare beperking van langdurige aard, waardoor u – met de gebruikelijke hulpmiddelen – niet in staat bent om meer dan 100 meter aan een stuk te lopen; of

 • u bent permanent rolstoelgebonden; of

 • u heeft een ernstige beperking, anders dan een loopbeperking.

Aanvullende voorwaarden bestuurderskaart

 • u heeft een (bromfiets)rijbewijs en u bent bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of van een brommobiel.

Aanvullende voorwaarden passagierskaart

 • niet iedereen komt in aanmerking voor een passagierskaart. Dat kan alleen als u continu afhankelijk bent van hulp van de bestuurder. Dat betekent dat uw toestand dusdanig is dat u niet kunt worden afgezet op de plek van bestemming en daar alleen kunt wachten op terugkeer van de bestuurder als deze de auto elders parkeert.

Voorwaarden instellingenkaart

 • deze kaart kan alleen worden aangevraagd door het bestuur van de AWBZ-instelling;

 • het personeel van de instelling moet belast zijn met het vervoer van bewoners die voldoen aan de wettelijke criteria om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wat kost het aanvragen van een parkeerkaart?

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart moet u leges betalen. Daarna beoordelen wij uw verzoek. Maar dat betekent niet dat u ook altijd een parkeerkaart krijgt. Het kan zijn dat wij uw aanvraag afwijzen als u niet aan de voorwaarden voldoet. Overweeg dus goed of u een aanvraag wilt indienen. De legeskosten zijn € 41,00. Als uw aanvraag voor een parkeerkaart wordt toegekend, moet u ook zorgen voor pasfoto's.

Kosten parkeren

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u in alle gemeentes van Nederland parkeren. Binnen de gemeente Oldenzaal kunt u zelfs kosteloos parkeren. Let op: dat geldt niet voor alle andere gemeenten. U kunt bij de betreffende andere gemeente informeren of u wel of niet betaald moet parkeren.

Wilt u een kaart aanvragen?

Er zijn twee manieren om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

 • U kunt een digitale aanvraag indienen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarvoor moet u gebruik maken van DigiD. 
  Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan

 • U kunt het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart ook zelf ophalen bij de Publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Oldenzaal aan de Ganzenmarkt 1. U kunt de formulieren invullen bij de Publieksbalie en ook daar inleveren. Of u vult ze thuis in en krijgt een retourenvelop mee. Lukt het u niet om het formulier zelf in te vullen en heeft u ook niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag moet u een medische keuring ondergaan.

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

Verlenging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u eveneens online aanvragen. Gebruik daarvoor bovenstaande aanvraagmogelijkheid. Aanvragen bij de Publieksbalie kan natuurlijk ook. Voor deze aanvraag moet u weer leges betalen. Soms moet u ook een nieuwe medische keuring ondergaan. Als wij beschikken over gegevens waaruit blijkt dat u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een nieuwe keuring niet nodig.

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren?

Bij verlies van een gehandicaptenparkeerkaart moet u aangifte doen van de vermissing bij de gemeente. Daarna kunt u pas een nieuwe kaart aanvragen bij de Publieksbalie.

U kunt het aangifteformulier downloaden in het digitale loket. U vindt het formulier bij het onderwerp Gevonden en verloren voorwerpen. Het formulier kunt u mailen naar de gemeente, verlorenvoorwerpen@oldenzaal.nl.
Lukt het u niet om de melding digitaal te doen? Dan kunt u zich ook melden bij de receptie van het stadhuis. U krijgt dan een formulier Aangifte verloren voorwerp.

Is uw gehandicaptenparkeerkaart gestolen?

Dan moet u zich melden bij de politie om aangifte te doen. Met het aangifteformulier kunt u zich vervolgens melden bij de Publieksbalie om een nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen.

Heeft u vragen over de gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact met ons op. 

U kunt uw vraag per e-mail stellen aan zorg@oldenzaal.nl

Schrijven

Wilt u schriftelijk contact opnemen? U kunt uw brief sturen naar het volgende adres:

Stadhuis Oldenzaal
Postbus 354
7570 AJ  Oldenzaal

Het aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kan opgehaald worden aan de Publieksbalie in het Stadhuis van de gemeente Oldenzaal aan de Ganzenmarkt 1. Hiervoor betaalt u legeskosten. U kunt de formulieren invullen bij de Publieksbalie en ook daar inleveren. Of u vult ze thuis in en krijgt een retourenvelop mee. Lees hier de openingstijden van de Publieksbalie