Geluidsopnamen

Wij vinden het goed als u van een gesprek tussen u en een ambtenaar en/of bestuurder van de gemeente Oldenzaal een geluidsopname maakt. De gemeente Oldenzaal staat voor een klantvriendelijke dienstverlening. Wij volgen daarom het advies op van de Nationale Ombudsman die in 2014 adviseerde om het maken van geluidsopnamen, met in achtneming van een aantal spelregels, mogelijk te maken.

Spelregels geluidsopnamen gemeente Oldenzaal

  1. De gemeente Oldenzaal staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval wordt er gekeken naar een andere oplossing.
  2. U maakt van te voren duidelijk dat u een geluidsopname wilt maken.
  3. Indien u een geluidsopname van het gesprek maakt, dan maakt de gemeente Oldenzaal voor haar eigen administratie ook zelf een opname van het gesprek.
  4. U bewerkt de geluidsopname niet.
  5. U noch de gemeente Oldenzaal verstrekt zonder toestemming van de andere partij geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
  6. Wanneer iemand van de gemeente van een gesprek met u een geluidsopname wil maken, dan gebeurt dat alleen als u daarvoor toestemming geeft. U ontvangt dan een kopie van de opname.