Gemeente en scholen onderzoeken mogelijkheden onderwijshuisvesting en samenwerking in De Thij en De Essen

09 januari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Gemeente Oldenzaal heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Het onderzoek geeft inzicht in de verschillende opties voor onderwijshuisvesting van basisscholen in de wijken De Thij en De Essen. Schoolbesturen Consent en KONOT verkennen gelijktijdig de mogelijkheden voor samenwerking tussen De Maten, De Wendakker en De Linde in De Thij en tussen De Esch en De Linde in De Essen.


In het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs van gemeente Oldenzaal staat dat de basisscholen in De Essen en De Thij de komende jaren toe zijn aan nieuwbouw. De Linde (locatie De Essen) en De Esch staan als eerste op de planning (2026). De basisscholen in De Thij, te weten De Linde (locatie De Thij), De Maten en De Wendakker volgen in de 4 jaar daarna.


Scholen verkennen samenwerking


Het haalbaarheidsonderzoek gaat in op 3 pijlers: (1) visie en samenwerking, (2) ruimtelijke uitwerking en (3) financiële haalbaarheid. Inmiddels hebben één-op-één gesprekken plaatsgevonden met de gemeente, de schoolbesturen en –directies en met kinderopvangorganisaties. Hierin is gesproken over ieders visie op onderwijs en de wensen en mogelijkheden tot samenwerking rond en tussen scholen en kinderopvang. Beide schoolbesturen hebben de wens uitgesproken samen de mogelijkheden voor daadwerkelijke samenwerking verder te verkennen. Half januari vindt, tijdens bijeenkomsten over de veerkracht van de verschillende Oldenzaalse wijken van WBO en gemeente Oldenzaal, een uitgebreider gesprek met de verschillende maatschappelijke organisaties in Oldenzaal plaats. Daarnaast wordt in het onderzoek gekeken naar de financiële haalbaarheid van de scenario’s.


Scenario’s voor onderwijshuisvesting ontwikkelen en onderzoeken


Het onderzoek leidt uiteindelijk tot verschillende scenario’s voor onderwijshuisvesting van basisscholen in de wijken De Thij en De Essen. Naar verwachting is het haalbaarheidsonderzoek afgerond in het tweede kwartaal van 2024. Vervolgens neemt de gemeenteraad hierover een besluit.