Gemeente Oldenzaal huurt extra opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne

20 maart 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een terrein op camping Jambor, gelegen aan de Bornsedijk 103, te huren voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Vanaf 1 mei 2024 worden daar voor de duur  van 3 jaar (1 mei 2024 tot 1 mei 2027) chalets gehuurd van OK Projects. In totaal gaat het om een uitbreiding van 112 opvangplekken voor de gemeente Oldenzaal. Oldenzaal geeft daarmee invulling aan de opdracht van het Rijk om extra en meer duurzame opvangplekken te creëren voor Oekraïense ontheemden.

Landelijk tekort aan opvangplekken 

Momenteel is er een landelijk tekort aan opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Gemeenten hebben de opdracht om op de langere termijn extra en duurzame opvangplekken te creëren voor deze groep. Oldenzaal heeft momenteel onvoldoende opvangplekken beschikbaar en heeft daarom de verantwoordelijkheid om voor deze groep het aantal opvangplekken uit te breiden. 

Geschikte locatie gevonden 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 112 extra opvangplekken te realiseren voor ontheemden uit Oekraïne en huurt daarvoor een plek op het terrein aan de Bornsedijk 103 van OK Projects. De locatie wordt samen met de gemeente ingericht als opvanglocatie. Deze campinglocatie is goed geschikt vanwege voldoende ruimte, een korte afstand tot de stad en de kwaliteit van de opvanglocatie, die voldoet aan de eisen voor duurzame opvangplekken. 

Goede en veilige opvang 

De gemeente zorgt voor een goed en veilig beheer van de locatie. Er worden afspraken gemaakt met de eigenaar van de chalets over eventuele beveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden voor de start van de opvangperiode nader bekeken en ingevuld. 

Informatieavond voor de buurt 

Om de omwonenden en ondernemers rond de opvanglocatie goed te informeren en de gelegenheid te geven vagen te stellen, organiseert de gemeente een informatieavond. Omwonenden worden hierover per brief geïnformeerd.