Gemeentesecretaris Gijs Tiebot

De gemeentesecretaris is 1e adviseur van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Als algemeen directeur is hij ook hoofd van de ambtelijke organisatie. Hij is de schakel tussen het dagelijks bestuur van de gemeente en de ambtenaren. 

Nevenfunctie

  • Voorzitter Raad van Toezicht React Twente