Grootschalige gezamenlijke handhavingsactie in Oldenzaal

16 januari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Afgelopen vrijdagmiddag en -avond vond een grootschalige en gezamenlijke handhavingsactie plaats in Oldenzaal door gemeentelijke handhavers en politie. Op verschillende plekken in Oldenzaal zijn handhavers en politie op pad gegaan voor een zogenoemde integrale controle, maar ook om voorlichting te geven en aandacht te vragen voor bijvoorbeeld inbraakpreventie.

De integrale controle richtte zich met name op het oppakken van speerpunten die spelen in de wijken van Oldenzaal. Meerdere meldingen zijn opgepakt, van winkeldiefstal tot overlast. Daarnaast is er gehandhaafd op veiligheid in het verkeer, zoals het niet dragen van een helm, fietsen zonder verlichting en telefoneren. In het centrum zagen zij fout geparkeerde auto’s. Sommige Oldenzalers parkeren ‘met alarmlichten aan’ en denken dat mag, maar ook dat is niet toegestaan. 

Voorlichtingsactie: Maak het inbrekers niet te makkelijk in de Graven Es

Een belangrijk onderdeel was een voorlichtingsactie waarbij flyers (in de vorm van blauwe voeten) werden neergelegd met de tekst: “Dit had ook de voet van een inbreker kunnen zijn”. Medewerkers van politie en handhavers van de gemeente Oldenzaal legden deze voeten neer bij woningen die slecht beveiligd zijn en daardoor te toegankelijk zijn voor potentiële inbrekers. De voorlichtingsactie werd gehouden in de wijk Graven Es, waar tientallen woningen zijn bezocht met open achterdeuren of schuurdeuren. Inwoners werden hierop gewezen en aan de deur werd meer informatie verstrekt over inbraakpreventie. 

Samenwerking handhaving en politie

Burgemeester Patrick Welman: “Op verschillende thema's en momenten werken politie en handhavers van de gemeente al jaren samen, maar een gezamenlijke handhavingsactie in deze omvang is nieuw. Het uiteindelijke doel van de actie is samen zichtbaar zijn, ervaringen delen en het vergroten van de veiligheid in de stad en van de Oldenzalers. Het komende jaar willen we vaker gezamenlijke acties organiseren en werken aan een veilig en leefbaar Oldenzaal.”