Hanzehuis Oldenzaal brengt Oldenzaalse handelsgeschiedenis tot leven

21 november 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Oldenzaal was in de Middeleeuwen niet alleen een regionaal religieus centrum, maar ook een bedrijvige stad met een bloeiende handel. Centraal gelegen aan de handelsroute van Amsterdam naar Duitsland was Oldenzaal aangesloten bij het machtige Hanzeverbond. Dit was tijdens de Middeleeuwen een samenwerkingsverband van handelaren uit steden in het huidige Duitsland, Nederland, België, Polen, Noorwegen, Zweden en de Baltische staten. Helaas is er op het oog, als gevolg van oorlogen, branden en sloop, weinig zichtbaars dat herinnert aan de Oldenzaalse Hanzetijd. Het project ‘digitale Hanze’ van de gemeente in samenwerking met de stichting Oldenzaalse Musea maakt dit erfgoed beleefbaar. Met de officiële opening van het Hanzehuis in het voormalige Koetshuis van het Palthe Huis is het project afgerond.

Eén van de speerpunten uit het coalitieprogramma 2018-2022 was het aantrekken van meer bezoekers door onder andere promotie van de Hanzeperiode. De gemeente heeft daarop de stichting Oldenzaalse Musea gevraagd een plan en een activiteitenprogramma te maken.

Verhaal van de Hanze in woord en beeld

Het begon met het samenstellen van het Oldenzaalse Hanze-verhaal in woord en beeld. Vervolgens is een Hanzetour-app ontwikkeld die in 2021 is gelanceerd. Aan de hand van de app wordt een wandeling gemaakt door het centrum van Oldenzaal, waarbij de gebruiker op een leuke manier kennismaakt met het lokale Hanzeverleden. Er zijn animaties gemaakt die op de Plechelmustoren kunnen worden geprojecteerd. De inwoners en bezoekers krijgen zo een goed beeld van de Hanzetijd.

Hanzehuis Oldenzaal

Als laatste is het Hanzehuis Oldenzaal gerealiseerd. Het is een plek waar verleden, heden en toekomst van de handel in Oldenzaal samenkomen. Bezoekers van het Hanzehuis kunnen hier meer ontdekken over zowel de Hanzegeschiedenis als het hedendaagse ondernemende Oldenzaal. Het dient daarmee zowel educatieve, toeristisch-recreatieve als economische doelstellingen.

De opening van het Hanzehuis Oldenzaal

Op 24 november wordt het Hanzehuis Oldenzaal officieel geopend. Vanaf dat moment kan het publiek kennismaken met alle onderdelen van het project digitale Hanze.

Samenwerking

Het project digitale Hanze is ontwikkeld en uitgevoerd door de Stichting Oldenzaalse Musea, in opdracht van de gemeente Oldenzaal. Voor de marketing wordt nauw samengewerkt met Oldenzaal Promotie. Het project kon worden uitgevoerd mede dankzij financiële bijdragen van de provincie Overijssel en de Stichting het Loden Bönneke.