Herbenoeming burgemeester Patrick Welman

17 juni 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Oldenzaalse gemeenteraad vรณรณr herbenoeming burgemeester Patrick Welman

De gemeenteraad van Oldenzaal heeft vanavond besloten om een positieve aanbeveling te doen aan de commissaris van de Koning over het herbenoemen van burgemeester Welman.

De eerste ambtstermijn van burgemeester Patrick Welman loopt af op 17 december 2024. De gemeenteraad heeft vanavond besloten om een aanbeveling voor herbenoeming uit te brengen.

Vertrouwenscommissie

Afgelopen voorjaar is de vertrouwenscommissie, bestaande uit raadsleden, namens de gemeenteraad gestart met de herbenoemingsprocedure. Deze commissie heeft een zogenoemd โ€˜Verslag van Bevindingenโ€™ opgesteld n.a.v. verschillende gesprekken met personen die professioneel met de burgemeester te maken hebben. Dit verslag is in de raad besproken en heeft geleid tot een positieve aanbeveling voor herbenoeming. Conform de wet rondom deze herbenoemingsprocedure heeft deze vergadering in beslotenheid plaatsgevonden รฉn blijven de stukken en beraadslagingen geheim.

โ€œWij willen Patrick van harte feliciteren met zijn herbenoeming en kijken uit naar een verlengde periode van samenwerkingโ€, aldus Petra Oude Engberink (voorzitter van de vertrouwenscommissie).ย 

Nieuwe termijn

Het raadsbesluit, met deze aanbeveling voor herbenoeming, gaat nu โ€“ met tussenkomst van de ย commissaris van de Koning- naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Uiteindelijk zal burgemeester Welman bij Koninklijk besluit worden beรซdigd voor een volgende termijn van zes jaar.