Het tweede deel van de energietoeslag 2023 wordt uitbetaald

17 oktober 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Begin oktober hebben de Eerste en de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel energietoeslag 2023. Dit betekent dat inwoners van Oldenzaal met een minimuminkomen, net als in 2022 een energietoeslag, ontvangen. Het overgrote gedeelte van de Oldenzaalse inwoners heeft eerder dit jaar de eerste betaling van € 500 al gekregen. De overige € 800 wordt automatisch eind oktober betaald.

Automatisch ontvangen

Eerder dit jaar hebben alle inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen een eerste betaling van € 500 gekregen. De inwoners die deze eerste betaling hebben ontvangen krijgen eind oktober 2023 het resterende bedrag van € 800 overgemaakt.

Zelf aanvragen

Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bij de gemeente bekend zijn, konden tot en met 31 december 2023 de energietoeslag 2023.

Aparte regeling voor studenten

Het wetsvoorstel kent een aparte regeling voor studenten met een uitwonende basisbeurs, met een aanvullende beurs, en voor studenten die langer studeren en eerder een aanvullende beurs kregen. Zij krijgen bericht via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).