Inkoopbeleid en richtlijnen

Het inkoopbeleid is voor de gemeente de richtlijn bij inkoop en aanbestedingen. Daarnaast hanteren we nog een aantal andere richtlijnen. Deze richtlijnen zijn een vertaling van de Europese en landelijke wet- en regelgeving. Het beleid en de richtlijnen zijn voor een aantal Twentse gemeenten gelijk. Dit garandeert dat iedere ondernemer gelijke kans maakt op gemeentelijke opdrachten. Daarnaast heeft de gemeente Oldenzaal een aantal lokale richtlijnen opgenomen in het inkoopbeleid.

Bij inkopen hanteert de gemeente Oldenzaal afhankelijk van het soort inkoop eigen inkoopvoorwaarden.

Bij klachten over inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt gebruikt gemaakt van de regionale klachtenprocedure voor inkoop en aanbesteden.