Inkoopkalender

Hieronder treft u een overzicht van de lopende en toekomstige aanbestedingen van de gemeente Oldenzaal aan. Wij publiceren onze openbare nationale en Europese aanbestedingen op TenderNedexterne-link-icoon. De gemeente Oldenzaal werkt in regioverband samen met andere gemeenten. Aanbestedingen die in gezamenlijkheid met andere gemeenten of in regionaal verband aanbesteed worden zijn eveneens te vinden op Tenderned. De aanbestedingen voor zorg en jeugdhulp worden in gezamenlijkheid met de 14 Twentse gemeenten aanbesteed via het samenwerkingsverband OZJT/samen 14externe-link-icoon.

Op TenderNedexterne-link-icoon kunt u zich gratis abonneren op aankondigingen van aanbestedingen. De gemeente Oldenzaal gebruikt een inhuurdesk voor inhuur van externe dienstverlening. Leveranciers en ZZP’ers kunnen zich bij interesse inschrijven via www.inhuurdeskdastwente.nlexterne-link-icoon.

Aanbestedingen gemeente Oldenzaal

De volgende aanbestedingsprocedures lopen of worden binnen afzienbare tijd gestart:

 • Herinrichten bleekstraat naar GOW-30 
 • Aanpassen/onderhoud rotonde Schipleidelaan – Vondellaan
 • Sport- en spelmaterialen en toestellen
 • Revitalisatie sporthal De Kolk
 • Reconstructie Burg. Storkstraat ic.m. nieuwbouw
 • Revitalisatie sporthal De Kolk
 • Rioolpersing onder de spoorlijn Oldenzaal- Bad Bentheim
 • Bebording 
 • Raamovereenkomst relining
 • Onderhoud installaties gebouwen
 • Werkzaamheden stratenmakers
 • Stakenbeek fase 2, bouwrijp maken
 • Stakenbeek fase 2, aanleg geluidswand/grondwand
 • Zeeheldenbuurt: Rioolreconstructie en herinrichting bovengrond
 • Sloop Topsportpand Deurningerstraat 39
 • Ingenieursdiensten Vastgoed
 • Aanpassen/onderhoud rotonde Schipleidelaan - Vondellaan
 • Sport- en spelmaterialen en toestellen
 • Trekkers (3 stuks)
 • Herinrichten bleekstraat naar GOW-30
 • Herinrichting Deurningerstraat
 • Waterberging Ainsworthstraat Pre-pain
 • Beveiligingsdiensten
 • Arbodienstverlening
 • Softwarebroker
 • Najaarskermis

Voor informatie over aanbestedingen kunt u een email sturen naar info@oldenzaal.nl.

Proclaimer

Wij doen er alles aan om de informatie op deze pagina actueel en juist te houden. Het kan echter voorkomen dat gepubliceerde aanbestedingen niet door gaan of uitgesteld worden. Mocht u desondanks onjuiste of verouderde informatie aantreffen in de documenten of op de pagina's, dan horen wij dit graag van u. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gepubliceerde aanbestedingen.