Inrijontheffing

Voor het laden en lossen van goederen in de binnenstad heeft u een inrijontheffing nodig. U kunt die ontheffing hier aanvragen.

Laden en lossen in de binnenstad

In de binnenstad van Oldenzaal geldt een inrijverbod. Dit geldt niet voor het laden en lossen van goederen. Wilt u een inrijontheffing? Dat kan alleen bij bijzondere omstandigheden. 

Een inrijontheffing geldt voor het inrijden van een geslotenverklaring voor voertuigen in de binnenstad van Oldenzaal. Let op: een inrijontheffing is niet hetzelfde als een parkeervergunning. Bij een parkeervergunning krijgt u toestemming om te parkeren in de vakken. Wilt u een parkeervergunning aanvragen? Lees meer informatie over de parkeervergunning.

Laden en lossen mag alleen op hieronder genoemde dagen en tijden. In de binnenstad van Oldenzaal mag geen gemotoriseerd verkeer komen. Laden en lossen mag op de volgende dagen en tijden:

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 13.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur.
 • Zaterdag tussen 07.00 uur en 11.00 uur.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt een inrijontheffing aanvragen als er sprake is van de volgende bijzondere omstandigheden:

 • Bouw-, installatie- en reparatieverkeer. Zij moeten wel kunnen uitleggen waarom zij hun voertuig daar neer moeten zetten.
 • Huisartsen die bewoners moeten bezoeken.
 • Leveranciers die kunnen uitleggen dat het leveren op de tijden voor het laden en lossen niet kan. En dat deze van een omvang zijn dat ze het niet anders dan met een voertuig kunnen afleveren.
 • Storingsdiensten.
 • Rouw- en trouwdiensten.
 • Zorginstellingen voor het verlenen van zorg aan huis.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de inrijontheffing zijn vastgelegd in de Beleidsregel inrij- en parkeerontheffingen Oldenzaal 2020externe-link-icoon. Het gaat om de volgende voorwaarden:

 • De aanvrager mag de ontheffing alleen gebruiken voor datgene wat in de ontheffing staat.
 • De ontheffing is niet geldig op de plekken waar op dat moment de warenmarkt/evenement is. De ontheffing is ook niet geldig tijdens de op- en afbouw van een evenement of (waren)markt.
 • De ontheffing geldt alleen voor een inrijverbod zoals op het bord C1 (RVV 1990) staat.
 • U mag het verkeer niet hinderen als u uw ontheffing gebruikt. Ook mag u de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen.

Aanvragen of verlengen

Aanvragen

Vraag uw inrijontheffing online externe-link-icoonaan. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Voor bedrijven geldt eHerkenning. Loopt u vast bij de aanvraag, neemt u dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer (0541) 58 81 11. 

Verlengen 

U kunt de inrijontheffingen met de looptijd van een jaar online verlengenexterne-link-icoon.  Doe dit wel voordat uw ontheffing afloopt. Na 1 januari komen uw gegevens te vervallen. Wilt u dan alsnog een inrijontheffing aanvragen? Dan moet dit via een nieuwe aanvraag. Het verlengen van de andere ontheffingen kan alleen door een nieuwe ontheffing aan te vragen. Let op: heeft u nog openstaande aanvragen? Rond deze dan eerst af. U kunt anders niet doorgaan met uw aanvraag voor de verlenging. Heeft u de ontheffing niet langer nodig? Dan kunt u deze online opzeggen. U ontvangt geen teruggave van de leges.

Kosten

De kosten voor een inrijontheffing zijn afhankelijk van de duur. De kosten zijn:

 • Inrijontheffing voor maximaal 3 dagen: € 25
 • Inrijontheffing voor maximaal 30 dagen: € 50
 • Inrijontheffing voor maximaal 3 maanden: € 75
 • Inrijontheffing voor een kalenderjaar: € 110

Koppel de juiste auto

Om de ontheffing te activeren moet u het kenteken aanmelden. Dit kan bij ontheffingen die een looptijd hebben van 1 maand of langer. Dit doet u via de (web)app ( https://parkeren.oldenzaal.nl/DVSPortal/)externe-link-icoon. In de app kunt u ook wisselen van kenteken. We hebben een handleiding die u hierbij helpt. 

Lukt het u niet om dit digitaal door te geven? Dan kan dit ook telefonisch via telefoonnummer (0541) 72 20 10. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Bij de app en bij de telefonische doorgave heeft u een meldnummer en een pincode nodig. Deze staan in de brief van uw inrijontheffing. U kunt deze brief ook online terugvinden als u inlogt in het portaal. U vindt deze dan onder de betreffende inrijontheffing bij ‘documenten’ in de ‘brief ontheffing uitgegeven’.

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Download