Parkeervergunning

Woont of werkt u in een gebied waar u moet betalen om te parkeren of in een gebied waar alleen vergunninghouders mogen parkeren? Dan kunt u een parkeervergunning aanvragen.

Het is mogelijk om online een parkeervergunning aan te vragen, te wijzigen, te verlengen of stop te zetten. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig of voor ondernemers eHerkenning (niveau 2+). Is digitaal aanvragen lastig voor u? Dan kunt u in het stadhuis een parkeervergunning aanvragen. Deze parkeervergunning is gekoppeld aan het kenteken van uw auto, motor of brommobiel.

Bij de digitale parkeervergunning krijgt u geen papieren vignet. Controle gebeurt niet meer aan de hand van de papieren parkeerkaart achter de voorruit van een auto maar via scanapparatuur op basis van het kenteken.


Parkeren in gebied betaald parkeren (centrum)

 • Als u in de binnenstad woont, kunt u een parkeervergunning op kenteken aanvragen. Met deze vergunning kunt u parkeren op betaalde parkeerplaatsen in de betaald parkeren zone. Kosten van deze vergunning zijn per kalenderjaar € 80,00 inclusief € 20,00 leges. Bewoners die kunnen beschikken over een eigen parkeervoorziening, komen alleen in aanmerking als zij kunnen aantonen dat zij geen gebruik kunnen maken van deze parkeervoorziening.
   
 • Deze parkeervergunning is een vergunning op kenteken en is bedoeld voor mensen die in de binnenstad werken. De vergunning geldt op alle parkeerplaatsen voor betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag tot 21.00 uur. De kosten bedragen € 190,00 inclusief € 20,00 leges per kalenderjaar.

Parkeren in gebied vergunninghouders

 • Woont u in een gebied waar geldt dat er alleen geparkeerd kan worden door vergunninghouders, dan kunt u een bewonersvergunning op kenteken aanvragen. De kosten voor deze vergunning zijn € 80,00 inclusief € 20,00 leges per kalenderjaar. Er zijn verschillende zones waar dit van toepassing is:
  - zone Beatrixstraat;
  - zone Bentinckstraat,
  - zone Bleekstraat,
  - zone Julianastraat e.o.,
  - zone Kloosterstraat,
  - zone Lindestraat,
  - zone Molenkampstraat,
  - zone Populierstraat,
  - zone Prins Bernhardstraat,
  - zone Scholtenhoeklaan,
  - zone Tijgaardenstraat,
  - lus Hofstraat, Bisschopspoort en Langestraat.
   
 • Voor deze vergunning komt u alleen in aanmerking als u woont in een gebied met parkeren voor vergunninghouders met uitzondering van de zones Hofstraat, Bisschopspoort en Langestraat. De bezoekerskaart wordt niet verstrekt voor het gebied betaald parkeren in het centrum. De bezoekerskaart geldt alleen voor de eigen vergunninghouderszone. De vergunning kan slechts voor één bezoeker tegelijk worden gebruikt, maar is niet gekoppeld aan een vast kenteken en biedt dus flexibiliteit. De kosten bedragen € 80,00 per kalenderjaar inclusief € 20,00 leges. Het aan- en afmelden van bezoekers kan via een webapp of telefonisch. Het maximum aantal bewonersvergunningen en bezoekersvergunningen verschilt per zone en is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen. Bij de aanvraag wordt er automatisch gecontroleerd op dit maximum.

Parkeervergunning bedrijven

 • Als uw bedrijf is gevestigd in het gebied waar betaald parkeren of parkeren voor belanghebbenden geldt, kunt u in aanmerking komen voor een parkeervergunning bedrijven. Deze is alleen geldig in de toegewezen zone. Dit betreft de zone betaald parkeren in het centrum of de zones lus Hofstraat, zone Bisschopspoort of zone Langestraat. De kosten bedragen € 190,00 per jaar inclusief € 20,00 leges. Via de (web)app kunt u eenvoudig de bedrijfsauto, waarvoor de vergunning geldig is, wisselen. Deze vergunning is niet bedoeld voor werknemers van een bedrijf in de binnenstad. Zij kunnen de woon-werk vergunning aanvragen.

Voorwaarden

 • Voor een bewonersvergunning bent u bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven op het adres waarvoor u de vergunning aanvraagt.
 • Let op: als u recent naar een nieuw adres bent verhuisd kunnen wij niet garanderen dat u direct een vergunning kunt aanvragen. De verhuizing moet eerst verwerkt zijn, eerder komt u niet in aanmerking voor een parkeervergunning op uw nieuwe adres.
 • Op het adres waar u ingeschreven staat is het maximum aantal parkeervergunningen nog niet verleend. Voor bepaalde zones is een maximum gesteld aan het totaal aantal verleende vergunningen.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte (u deelt de keuken en de badkamer niet).
 • Het kentekenbewijs van uw auto, motor of brommobiel staat op uw naam of u maakt gebruik van een leaseauto.

Voorschriften

Aan de diverse vergunningen zijn voorschriften verbonden. U leest die PDFvoorschriften in dit overzicht.


Vraag uw parkeervergunning online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Voor een bedrijvenparkeervergunning geldt eHerkenning. Als u nog niet als bedrijf geregistreerd staat met een parkeervergunning dient u eerst het KvK nummer te laten opvoeren bij de gemeente. U kunt dit telefonisch doorgeven. 

De vergunning is standaard geldig tot het eind van het kalenderjaar. Bij alle soorten vergunning is er sprake van restitutie bij eerdere opzegging. De vergunning gaat meteen in na het aanvragen. U krijgt een e-mail ter bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u heeft betaald. 

Loopt u bij uw online aanvraag tegen problemen aan, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat er iets fout is gegaan. We controleren dat graag voor u.

PDFDownload de instructie online aanvragen parkeervergunning.

Aanvragen

Aanvragen in het stadhuis

Wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar het stadhuis te komen.

Afspraak maken

U kunt ook bellen om een afspraak te maken: (0541) 58 81 11

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • leasecontract (indien van toepassing)
 • berijdersverklaring (indien van toepassing)


Voor het aan- of afmelden van bezoekers op basis van de bezoekersvergunning, maar ook voor het koppelen van de juiste bedrijfsauto aan de bedrijvenvergunning moet u het juiste kenteken nog aanmelden. Dit doet u via de (web)app (een mobiele website). In de (web)app kunt u ook wisselen van kenteken. U kunt dit vergelijken met het verplaatsen van de parkeerkaart van de ene auto in de andere. Omdat vanaf 1 januari 2020 er geen papieren parkeerkaart meer wordt verstrekt dient u vanaf dat moment het juiste kenteken online aan te melden. In de instructie (zie hieronder) ziet u hoe u deze op uw smartphone plaatst en hoe u bezoek en/of het kenteken van de juiste (bedrijfs)auto aanmeldt.

Lukt het u niet om dit digitaal door te geven, dan kan dit ook telefonisch via telefoonnummer (0541) 72 20 10 (bereikbaar 24 uur per dag).

Bij zowel de app als bij de telefonische doorgave heeft u een meldnummer en een pincode nodig. Deze ontvangt u in de brief ter bevestiging van uw parkeervergunning aanvraag. Online kunt u deze brief terugvinden wanneer u inlogt in het portaal, klik op uw bezoekersvergunning of bedrijvenvergunning, ga naar de knop "documenten" en open de brief "product uitgegeven of product verlengd".

PDFDownload de handleiding van de parkeerapp.

Verlengen

U ontvangt van ons bericht als uw parkeervergunning verloopt. U kunt dan uw vergunning online verlengen. Doe dit wel voordat uw vergunning afloopt. Na 1 januari komen uw gegevens te vervallen. Wilt u dan alsnog een parkeervergunning afnemen, dan kan dit via een nieuwe aanvraag. Let op: als er nog openstaande aanvragen zijn, dan dient u deze eerst af te sluiten of te verwijderen voor u kunt overgaan tot verlenging. Vergeet niet uw (juiste) mailadres toe te voegen.

Online verlengen of opzeggen

U kunt de verlenging natuurlijk ook aan de balie doorgeven. Maak daarvoor een afspraak.

Afspraak maken

Opzeggen

Heeft u de parkeervergunning niet langer nodig, dan kunt u uw parkeervergunning (online) opzeggen. Zegt u voor het eind van de vergunning periode op? Dan ontvangt u uw geld terug voor de overgebleven volle kwartalen van de vergunningperiode. 

Wijzigen

Onder het kopje wijzigen vindt u de instructie voor het online wijzigen van uw parkeervergunning


U kunt uw gegevens en die van uw voertuig op ieder moment online wijzigen, bijvoorbeeld als u een nieuwe auto heeft aangeschaft. Hiervoor heeft u DigiD nodig of eHerkenning voor bedrijven. De kosten voor het doorvoeren van een wijziging bedragen € 20,00. Wilt u dit niet online regelen? Maak dan een afspraak om naar het stadhuis te komen.

Rijdt u tijdelijk in een andere auto of motor, omdat uw eigen auto bij de garage staat? Dan kunt u 3 keer per jaar voor maximaal 2 weken een vervangend kenteken doorgeven. Hier zijn géén kosten aan verbonden. 

Mocht het online doorvoeren van uw tijdelijke kenteken of het weer intrekken hiervan niet lukken, neem dan telefonisch contact met ons op. Mogelijk dat er iets fout is gegaan. We kijken dan samen naar een oplossing.

Wijzigen

PDFDownload de instructie voor het online wijzigen, verlengen of opzeggen van uw parkeervergunning

Wanneer kan ik mijn parkeervergunning verlengen?

U heeft van ons per mail een bericht ontvangen over de verlenging. Wij maken u erop attent dat als u de verlenging niet regelt, de huidige vergunning en/of bezoekerskaart vanaf 1 januari vervalt. Wij gaan er dan vanuit dat u geen verlenging wenst. In dat geval komen uw gegevens te vervallen. Wilt u nadien alsnog een parkeervergunning afnemen, dan kan dit alleen via een nieuwe aanvraag.

Wat zijn de tarieven?

 Dit zijn de tarieven voor parkeervergunningen (inclusief leges) voor 2021:

 • Bewonersvergunning in betaald parkeerzone € 80,00
 • Bewonersvergunning in vergunninghouderszone (schil rondom centrum) € 80,00
 • Bezoekersvergunning in vergunninghouderszone (schil rondom centrum) € 80,00
 • Bewonersvergunning met plaatsgarantie € 80,00
 • Woon-werkvergunning € 190,00

Kan ik het kenteken van mijn nieuwe auto al digitaal doorgeven?

Jazeker, u kunt inloggen met uw DigiD of met eHerkenning en dan de wijziging doorgeven. De kosten hiervan bedragen € 20,00.

Ik heb tijdelijk een andere auto, kan ik dat ook wijzigen?

U kunt drie keer per jaar zelf online voor maximaal 2 weken een vervangend kenteken doorgeven. Bijvoorbeeld als uw auto tijdelijk bij de garage staat en u een leenauto heeft.  Hier zijn géén kosten aan verbonden.

Ik heb mijn vergunning niet in beeld in het loket?

Het kan zijn dat de auto op naam van uw partner is geregistreerd. Zo niet, neem dan contact op met ons.

Het lukt niet om een nieuwe vergunning aan te vragen of te verlengen?

Check of er wellicht nog een openstaande aanvraag aanwezig is. In dat geval dient u deze eerst af te handelen of te verwijderen. Daarna kunt u wel een nieuwe aanvraag of een verlenging opstarten.

Een reden waarom het niet lukt om op een bepaald adres een vergunning aan te vragen kan ook zijn dat er een eigen parkeervoorziening voorhanden is. Op grond van de Kadernota Parkeren komen bewoners met een eigen parkeervoorziening alleen in aanmerking voor een bewonersparkeervergunning als zij kunnen aantonen dat zij geen gebruik kunnen maken van deze parkeervoorziening.

Ik weet niet of mijn wijziging of aanvraag wel goed is doorgevoerd?

Na het online afronden van de aanvraag of wijziging ontvangt u altijd een e-mail ter bevestiging. Check uw mailbox. Misschien is de e-mail bij de "spam" terecht gekomen. Wanneer u opnieuw inlogt in het loket, waar u ook de aanvraag of wijziging heeft gedaan, kunt u op de betreffende parkeervergunning klikken. U ziet dan de details van de vergunning. Daarnaast vindt u daar ook de knop "Documenten". Hier vindt u de bevestigingsbrief en eventueel ook de factuur of bij een bezoekersvergunning de meldcodes met de pin.

Ik ben mijn meldcode en pin voor de bezoekersvergunning of de parkeervergunning bedrijven kwijt?

Als u in het loket klikt op de lopende bezoekersvergunning of de parkeervergunning bedrijven klikt u vervolgens op de knop “Documenten”. Hier vindt u de brief "product uitgegeven of product verlengd". In deze brief is de code en de pin terug te vinden. Zo niet, neem dan contact met ons op, zodat wij u deze brief opnieuw kunnen toesturen.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11