Parkeervergunning

Direct aanvragen

Vraag uw parkeervergunning direct aan. Daarvoor heeft u DigiD nodig. Ondernemers vragen aan met eHerkenning. Meer informatie nodig? Die leest u hieronder.

Wanneer kunt u een parkeervergunning aanvragen?

 • u woont in een wijk met betaald parkeren
 • u werkt in een wijk met betaald parkeren of
 • u woont in wijk waar alleen vergunninghouders mogen parkeren.

Let op:

 • Als u eigen parkeerruimte heeft, komt u niet of maar beperkt in aanmerking voor een parkeervergunning.  
 • Voor een kampeermiddel is het aanvragen van een parkeervergunning niet mogelijk (APV art. 5.6)
 • Is uw voertuig langer dan 6 meter, hoger dan 2,4 meter of breder dan 2 meter? Grote voertuigen/werkbussen mogen niet geparkeerd worden in de bebouwde kom na 18.00 uur en in het weekend. U kunt voor deze voertuigen dus ook geen parkeervergunning aanvragen voor deze tijdstippen. We adviseren u dan te parkeren op het industrieterrein. (APV art. 5.8)

Welke parkeervergunningen zijn er?

Parkeren in gebied betaald parkeren (centrum)

 • Bewonersvergunning betaald parkeren. Met deze vergunning kunnen alleen bewoners parkeren in de zone betaald parkeren. Het kost € 80 per kalenderjaar.
 • Woon-werk vergunning. Met deze vergunning kunnen mensen die in de binnenstad werken parkeren in de zone betaald parkeren. Het kost € 190 per kalenderjaar.

Bewonersvergunning gebied vergunninghouders

Met deze vergunning kunnen bewoners parkeren in hun eigen zone. Het kost € 80 per kalenderjaar. Dit kan alleen in onderstaande zones:

 • zone Beatrixstraat
 • zone Bentinckstraat / St. Josephstraat*
 • zone Bleekstraat
 • zone Julianastraat / Wilhelminastraat**
 • zone Kloosterstraat
 • zone Lindestraat
 • zone Molenkampstraat
 • zone Populierstraat
 • zone Prins Bernhardstraat
 • zone Scholtenhoeklaan
 • zone Tijgaardenstraat
 • lus Hofstraat, Bisschopspoort en Langestraat.

* In de zone Bentinckstraat/St. Josephstraat is een parkeervergunning alleen nodig van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur en tevens op vrijdag tussen 18.00 en 21.00 uur. 
** In de zone Julianastraat/Wilhelminastraat is een parkeervergunning alleen nodig van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur. 

Bezoekerskaart

Deze vergunning kan alleen aangevraagd worden door bewoners voor de eigen vergunninghouders zone. Uitzonderingen hierop zijn de zones Hofstraat, Bisschopspoort en Langestraat. Het kost € 80 per kalenderjaar. U kunt de vergunning koppelen aan wisselende kentekens, maar alleen voor 1 bezoeker tegelijk. Het aan- en afmelden van bezoekers kan via een (web)app of telefonisch. 

Parkeervergunning bedrijven

U kunt deze vergunning aanvragen als uw bedrijf is gevestigd in het gebied waar betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders geldt. Dit geldt alleen voor de zone betaald parkeren in het centrum of de zones lus Hofstraat, zone Bisschopspoort of zone Langestraat. Het kost € 190 per kalenderjaar. U kunt de vergunning koppelen aan wisselende kentekens, maar alleen voor 1 (bedrijfs)auto tegelijk. Het aan- en afmelden van het kenteken van uw (bedrijfs)auto kan via een (web)app of telefonisch. Deze vergunning is niet bedoeld voor werknemers van een bedrijf in de binnenstad. Zij kunnen de woon-werk vergunning aanvragen.

Over de kosten. Alle bedragen zijn inclusief € 20 leges. Dit zijn kosten die we moeten maken voor het behandelen van uw aanvraag. De vergunning is geldig tot het einde van het kalenderjaar. Zegt u de vergunning eerder op dan het einde van het kalenderjaar? Dan krijgt u misschien geld terug over de volle kwartalen dat u geen gebruik meer maakt van de vergunning.

Parkeervergunning zorgverleners

Deze vergunning komt overeen met de parkeervergunning bedrijven. De doelgroep betreft bij deze vergunning alleen zorgverleningsinstanties. De parkeervergunning zorgverleners is geldig in alle parkeerzones binnen Oldenzaal. De kosten bedragen € 80 per kalenderjaar vermenigvuldigd met het aantal maximaal tegelijk te registeren kentekens.

Aanvraag

Het is mogelijk om online een parkeervergunning aan te vragen, te wijzigen, te verlengen of stop te zetten. Hiervoor heeft u wel een DigiD nodig. Ondernemers hebben eHerkenning nodig (niveau 2+). Is digitaal aanvragen lastig voor u? Maak dan een afspraak met ons en vraag de parkeervergunning in het Stadhuis aan. De parkeervergunning gaat meteen in nadat deze door ons is verleend. U krijgt een e-mail ter bevestiging. U krijgt geen papieren vergunning. De parkeercontroleur scant uw kenteken en weet zo of u een parkeervergunning heeft. 

U kunt de vergunning online aanvragenexterne-link-icoon

Wilt u dit niet online regelen? Maak dan online een afspraakexterne-link-icoon om naar het stadhuis te komen. U kunt ook bellen om een afspraak te maken: (0541) 58 81 11

Neem voor uw afspraak de volgende documenten mee:

 • identiteitsbewijs
 • leasecontract (indien van toepassing)
 • berijdersverklaring (indien van toepassing)

Voorwaarden

 • Voor de aanvraag van de vergunning geldt het adres waarop u bij de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staat.
 • Na een verhuizing moet het nieuwe adres eerst verwerkt zijn. Dan pas komt u in aanmerking voor een parkeervergunning.
 • Voor bepaalde zones geldt een maximum voor het aantal vergunningen.
 •  Voor de bewonersvergunning geldt: u woont in een zelfstandige woonruimte. Dit betekent dat u de keuken en badkamer niet deelt met anderen. 
 • Het kentekenbewijs van het voertuig staat op uw naam of op naam van uw partner. Of u maakt gebruik van een leaseauto.

Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden. U kunt die voorschriften downloaden.

Uw parkeervergunning wijzigen

App voor aanmelden kenteken

Bij de bezoekerskaart en bij de bedrijvenvergunning meldt u het kenteken van de bezoeker of de juiste bedrijfsauto aan. Dit doet u via de (web)app. Hier wisselt u ook van kenteken. In de instructie ziet u hoe u deze app op uw smartphone plaatst. En ook hoe u bezoek en/of het kenteken van de juiste (bedrijfs)auto aanmeldt.

Lukt het u niet om dit digitaal door te geven? Dan kan dit ook via telefoonnummer (0541) 72 20 10 (24 uur per dag bereikbaar). Houd uw meldnummer en pincode bij de hand. Deze ontvangt u in de brief bij de bevestiging van uw parkeervergunning. Online kunt u deze brief terugvinden als u inlogt in het portaal. Klik op uw bezoekersvergunning of bedrijvenvergunning, ga naar de knop "documenten" en open de brief "product uitgegeven of product verlengd".

Verlengen

U ontvangt van ons bericht als uw parkeervergunning verloopt. U kunt dan uw vergunning verlengen.  Doe dit voordat uw vergunning afloopt op 31 december. Zijn er nog openstaande aanvragen? Sluit deze eerst af voordat u kunt verlengen. Vergeet niet uw e-mailadres toe te voegen. U kunt de verlenging natuurlijk ook aan de balie doorgeven. Maak daarvoor eerst een afspraak.

Opzeggen

Heeft u de parkeervergunning niet langer nodig? Zeg uw parkeervergunning dan (on-line) op. Zegt u voor het eind van de vergunning periode op? Dan ontvangt u uw geld terug voor de overgebleven volle kwartalen. 

Wijzigen (vast kenteken)

U kunt uw gegevens en die van uw voertuig op ieder moment online veranderen. Bijvoorbeeld als u een nieuwe auto heeft gekocht. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u een bedrijf heeft is dat eHerkenning. Het doorgeven van de verandering kost € 20. Wilt u dit niet online doorgeven? Maak dan een afspraak om naar het stadhuis te komen. 

Rijdt u tijdelijk in een andere auto of motor, omdat uw eigen auto bij de garage staat? Dan kunt u 3 keer per jaar voor maximaal 2 weken een vervangend kenteken doorgeven. Dat is gratis. 

Hulp nodig?

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Veelgestelde vragen

Dit kan vanaf 1 december. U ontvangt hierover bericht. Verleng uiterlijk 31 december, omdat daarna de vergunning vervalt.

Jazeker, u kunt inloggen met uw DigiD of met eHerkenning en dan de wijziging doorgeven. Dit kost € 20. U bepaalt zelf wanneer de wijziging ingaat.

U kunt 3 keer per jaar (online) voor maximaal 2 weken een vervangend kenteken doorgeven. Bijvoorbeeld als uw auto tijdelijk bij de garage staat en u een leenauto krijgt. Het doorgeven van de verandering is gratis.

 • Kijk of er een openstaande aanvraag aanwezig is. Staat er nog een aanvraag open? Sluit deze dan eerst af voor u verder kunt.
 • Soms lukt het niet om op een adres een parkeervergunning aan te vragen. Dat kan omdat u niet voor elk adres een vergunning kunt aanvragen. Bijvoorbeeld omdat er eigen parkeerruimte is. Dit is vastgelegd in de Kadernota Parkeren. Heeft u vragen? Neem dan vooral contact met ons op. Wij kijken dan samen naar de mogelijkheden. 

Na het online afronden van de aanvraag of wijziging ontvangt u altijd een e-mail ter bevestiging. Check uw mailbox. Misschien is de e-mail bij de "spam" terecht gekomen. U kunt ook opnieuw inloggen in het loket. Klik op de parkeervergunning. U ziet dan de details van de vergunning. U vindt daar ook de knop "Documenten" met daarbij de bevestigingsbrief en de factuur.

Log opnieuw in met behulp van uw DigiD of eHerkenning. Klik op de lopende bezoekersvergunning of de bedrijvenparkeervergunning en daarna op de knop “Documenten”. Hier vindt u de brief "product uitgegeven of product verlengd". In deze brief staat de meldcode en de pin. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen. Dan sturen wij u de brief opnieuw toe.