Parkeervergunning

In het centrum van Oldenzaal moet u op veel plekken betalen voor het parkeren. Woont of werkt u in de binnenstad, dan kunt u een parkeervergunning aanvragen. De gemeente toetst aan de hand van de voorwaarden in het parkeerbeleid of de vergunning verleend kan worden. Met een parkeervergunning kunt u parkeren op betaalde parkeerplaatsen en parkeerplaatsen waar ‘parkeren voor vergunninghouders’ geldt.

Komt u in aanmerking voor een parkeervergunning, dan kunt u deze aanvragen bij de publieksbalie in het stadhuis. U moet een aantal zaken meenemen:

  • een legitimatiebewijs voor het controleren van uw adres;
  • een kentekenbewijs van de auto waarvoor u een parkeervergunning wilt aanvragen;
  • eventueel een verklaring van de leasemaatschappij dat u de berijder bent;
  • geld om de legeskosten te voldoen (u kunt ook pinnen).

Als u een afspraak met ons maakt, weet u precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever geen afspraak maken? Dan kunt u uitsluitend op dinsdag- en donderdagmorgen tussen 08.30 en 12.30 uur bij ons terecht.

Afspraak maken

Soort vergunning Kosten per kalenderjaar
Bewoners, gebied parkeren voor vergunninghouders € 40,-
Bewoners, gebied betaald parkeren € 40,-
Bezoekers, gebied parkeren voor vergunninghouders € 40,-
   
Bedrijven, parkeren met plaatsgarantie € 425,- *
Bedrijven, gebied betaald parkeren € 425,- *
Woon-werk vergunning, gebied betaald parkeren € 150,- *

* Dit is een bedrag wat naar rato bepaald wordt vanaf iedere 1ste dag van de maand.

U komt in aanmerking voor een parkeervergunning als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

Voor inwoners

  • U woont in het gebied waar betaald parkeren of belanghebbendenparkeren geldt;
  • U bent bestuurder van een auto die op uw naam staat. Staat de auto niet op uw eigen naam, dan kan er geen vergunning verstrekt worden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor leaseauto's en auto's op naam van bedrijven. Uit kentekenbewijs deel IB moet blijken dat  de auto op naam van een leasemaatschappij of bedrijf geregistreerd staat. Ook moet u in het bezit zijn van een verklaring van het bedrijf of de leasemaatschappij dat u de enige bestuurder bent.

Voor bedrijven

  • U bent als bedrijf gevestigd in het gebied waar betaald parkeren of parkeren voor belanghebbenden geldt. Indien dit niet het geval is, moet u schriftelijk aangeven waarom u een parkeervergunning wenst;
  • U heeft als bedrijf een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ingeleverd. Uit deze inschrijving moet blijken dat uw bedrijf gevestigd is op het adres waarvoor u parkeervergunning aanvraagt.

Verlies of diefstal

Meld verlies of diefstal van uw vergunning bij de publieksbalie in het Stadhuis. Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt voor  € 20,- een vervangende vergunning aanvragen.

Uw kenteken is gewijzigd

Bij aanschaf van een andere auto moet u als vergunninghouder de kentekenwijziging doorgeven bij de publieksbalie in het stadhuis. We nemen de oude parkeervergunning in en geven een nieuwe parkeervergunning, voorzien van het nieuwe kenteken, uit. De kosten hiervoor bedragen € 20,-. Neem een legitimatiebewijs, uw kentekenbewijs en de oude vergunning mee naar de publieksbalie.

Woon- werkparkeervergunning

Wat is een woon-werk parkeervergunning?
De woon-werk parkeervergunning is een vergunning op kenteken. De vergunning is bedoeld voor mensen die in de binnenstad werken.

Waar is de vergunning geldig?
De vergunning geldt op alle parkeerplaatsen waar betaald parkeren is (zone 1 en 2) van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 18.00 uur.

Hoe kan ik de vergunning aanvragen?
U kunt de vergunning aanvragen bij de publieksbalie van de gemeente Oldenzaal, Ganzenmarkt 1. De woon-werkparkeervergunning kost € 150,- per kalenderjaar. 

Wat is het verschil met de huidige bedrijfsvergunning?
·  De bedrijfsvergunning wordt uitgegeven op bedrijfsnaam. De vergunning kan dus voor verschillende auto's gebruikt worden.
·  De bedrijfsvergunning is de hele week geldig (ma t/m za).
·  De bedrijfsvergunning is alleen geldig in zone 2; de woon-werk vergunning geldt in zone 1 en 2.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11