Inwonerspanel

Aanmelden voor inwonerspanel

Wilt u meepraten en uw mening geven over het werk van de gemeente Oldenzaal? Meld u aan voor ons inwonerspanel! Leden van het panel krijgen af en toe een uitnodiging voor een vragenlijst over een actueel onderwerp in Oldenzaal, bijv. over wonen, duurzaamheid en de binnenstad.

Hoe werkt het?

  • Als u lid bent van het inwonerspanel ontvangt u per mail een uitnodiging voor een vragenlijst. 
  • U kunt de enquêtes vrijblijvend en via internet invullen. 
  • U kunt zich op elk moment afmelden voor het panel als u geen uitnodigingen meer wilt ontvangen. Afmelden kan door een e-mail te sturen naar communicatie@oldenzaal.nl
  • De privacy van de deelnemers is volledig gegarandeerd. We geven onder geen enkele voorwaarde e-mailadressen aan derden. 
  • De resultaten van de onderzoeken verwerken we altijd anoniem en zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. 
  • We vragen naar uw wijk en leeftijd, omdat we voor sommige onderzoeken alleen mensen willen benaderen uit een specifieke wijk in Oldenzaal of uit een specifieke leeftijdscategorie. Zo kunnen we binnen het inwonerspanel gericht een uitvraag doen.

Aanmeldformulier inwonerspanel