Jeugdlintje

Een jeugdlintje is een officiële beloning voor een kind of jongere (leeftijd tot 18 jaar) die iets heel bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw helpen tot inzamelactie voor een goed doel of het opruimen van zwerfafval in de wijk.

Wie is er geschikt?

Er zijn veel jongeren in Oldenzaal die iets goeds doen, maar wie kan een jeugdlintje in krijgen? Dat hangt af van het soort van de verdiensten. Zijn die een uitzondering of bijzonder? Ze moeten voldoen aan de volgende regels:

  • Het is onbaatzuchtig.
  • De inzet is het liefst voor lange tijd.
  • Hij of zij deed het alleen of samen met anderen.
  • Het is een goede daad voor de samenleving.
  • Of het is een heldendaad.

Een deskundige jury beoordeelt met opgestelde voorwaarden en regels wie het jeugdlintje krijgt. De uitreiking vindt ieder jaar plaats op of rond 20 november. Hiermee valt de uitreiking van het jeugdlintje samen met ‘de internationale dag voor de rechten van het kind’. 

Hoe kan ik iemand voordragen?

Wilt u een jongere in Oldenzaal voor het jeugdlintje voordragen? Dit kan door te mailen naar communicatie@oldenzaal.nl o.v.v. "jeugdlintje".  Meld ook de voor- en achternaam en het adres van de jongere. In de e-mail legt u uit wat hij of zij heeft gedaan en waarom u dat bijzonder vindt.