Jufferbeek Zuid

Het bedrijventerrein Jufferbeek Zuid ligt tussen de A1, de provinciale weg N342 en de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal.

Bekijk Jufferbeek Zuid op kaartexterne-link-icoon

Dit duurzame en hoogwaardige bedrijventerrein is geschikt voor kleine en middelgrote bedrijven. Het hele terrein is bouwrijp en in uitgifte. Jufferbeek Zuid heeft een parkachtige en groene uitstraling en is snel en makkelijk te bereiken via de A1. Voor het bedrijventerrein geldt een beeldkwaliteitsplan. Dit plan bevat handvatten voor de uitstraling van bedrijven. Onderaan deze pagina vindt u het beeldkwaliteitsplan, met daarin onze wensen voor deze locatie. 

Verkoop bedrijfskavels op Jufferbeek Zuid

De gemeente Oldenzaal biedt bedrijfskavels te koop aan, gelegen op bedrijventerrein Jufferbeek Zuid, aan de Waterwinweg te Oldenzaal. Het betreft:

  • Kavel 1externe-link-icoon, het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oldenzaal, sectie I, nummer 4178, ter grootte van circa 7589 m². 
  • Kavel 2externe-link-icoon, het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oldenzaal, sectie I, nummer 4178, ter grootte van circa 8.173 m². 
  • Kavel 3externe-link-icoon, het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oldenzaal, sectie I, nummers 4176 en 4178, tezamen ter grootte van circa 4.282 m².
  • Kavel 4externe-link-icoon, het perceel, kadastraal bekend als gemeente Oldenzaal, sectie I, nummer 4075 en 4076 (beide gedeeltelijk), tezamen ter grootte van circa 38.188 m².  

De kavels moeten door de kopers gebruikt gaan worden voor hun eigen bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van kavel 3 (bedrijfsverzamelgebouwen zijn toegestaan). De gemeente nodigt geïnteresseerden uit hun plan voor de kavels kenbaar te maken. Het uitgangspunt voor de gemeente is het selecteren van kopers die met hun plan aan de eis en zo veel mogelijk aan de wensen van de gemeente voldoen.

Wilt u meer informatie over de locaties?

Vraag dan tot 22 mei 2024 bij de gemeente een informatiepakket over de gewenste bedrijfskavel op. Dit kan per mail via: vastgoed@oldenzaal.nl of schriftelijk via het correspondentieadres: gemeente Oldenzaal, t.a.v. de afdeling Grondzaken, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Het informatiepakket bevat onder meer een overzicht van de selectiecriteria, de planning, de optie-koopovereenkomst en een kaveltekening.

Wilt u meedingen in de verkoop?

Dien dan uw plan voor de gewenste bedrijfskavel schriftelijk of per e-mail, via voornoemde correspondentiegegevens, in bij de gemeente. Het plan moet op uiterlijk 22 mei 2024 door de gemeente zijn ontvangen.

Heeft u vragen over de verkoop of de locatie?

Dan kunt u deze tot 24 april 2024 schriftelijk of per e-mail, via voornoemde correspondentiegegevens, aan de gemeente Oldenzaal stellen. De ontvangen vragen en antwoorden hierop worden gedeeld met alle geïnteresseerden die een informatiepakket hebben opgevraagd.

kaart-jufferbeek-zuid

Beschikbare kavels

Meer informatie

Rob Olde Riekerink (accountmanager bedrijven) gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden en uitgifte van bedrijfskavels op de Jufferbeek Zuid. U kunt Rob bereiken via de hieronder genoemde gegevens.

Rob Olde Riekerink
Telefoon 06 25 64 10 31
r.olderiekerink@oldenzaal.nl.