Kadastrale informatie

Het Kadaster is een rijksregister van onroerende zaken en beheert de kadastrale gegevens van alle percelen in Nederland. Wilt u kadastrale gegevens van een perceel opvragen? Dan kunt u deze aanvragen bij de gemeente. Zij haalt de gegevens vervolgens uit de openbare bron van het Kadaster.

Bij de publieksbalie in het stadhuis kunt u terecht voor informatie over percelen. Per perceel wordt in ieder geval inzicht gegeven in de volgende gegevens:

  • Rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter);
  • Aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin, weiland, heide);
  • Oppervlakte van het perceel.

Het kadaster beschikt over alle informatie over de rechtstoestand van onroerende zaken. Zie hiervoor de website van het kadaster.

Het opvragen van een gemeentelijk kadastraal uittreksel kost € 8,-.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Ook kunt u terecht bij Het Kadaster

Bezoekadres
Het Kadaster, District Overijssel/Flevoland
Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle
Telefoon: (038) 469 56 66
Fax: (038) 469 58 63
Website: www.kadaster.nl

Postadres
Postbus 7005
8007 HA Zwolle