Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) richt zich op het waarborgen van een veilige bedrijfsomgeving. Er is een KVO voor winkelgebieden en een KVO voor bedrijventerreinen. In Oldenzaal heeft zowel het winkelgebied Oldenzaal Centrum als het bedrijventerrein Hazewinkel Noord-West een KVO. Het keurmerk helpt ondernemers en bedrijventerreinen - samen met de gemeente, politie en brandweer - afspraken te maken over het aanpakken van overlast, criminaliteit en onderhoud.

Veilig en aantrekkelijk winkelgebied

In heel Nederland worden momenteel winkelcentra veiliger gemaakt met behulp van de KVO-methode. De ervaringen die zijn opgedaan, bewijzen het succes van de werkwijze. De schade vermindert aanzienlijk en het gevoel van veiligheid neemt toe.

Inbraak, winkeldiefstal, gevoelens van bedreiging en onveiligheid en overlast van groepen jongeren zijn de belangrijkste criminaliteitsproblemen waar KVO-projecten zich op richten. De gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot het verhogen en waarborgen van de veiligheid, leefbaarheid en economische structuur in het winkelgebied Oldenzaal Centrum. Niet alleen de instanties werken aan een veilig en aantrekkelijk winkelgebied; ook de bezoekers dragen hier aan bij.

Collectief winkelverbod

Eén van de maatregelen is het collectief winkelverbod. De juridische uitvoering voor deze maatregel ligt in het convenant ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. Het keurmerk stelt een kader. Binnen dit kader kunnen de samenwerkingspartners, zoals winkeliers, gemeente en politie hun eigen bijdrage leveren aan een veiliger en leuker winkelgebied.

Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is in 2000 op basis van ervaringen met publiek-private samenwerking in de veiligheidszorg ontwikkeld. KVO is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen. Het samenwerkingsverband wordt beoordeeld door een onafhankelijk instituut, en indien positief, beloond met een certificaat. Het behalen van het certificaat geeft aan dat verschillende partijen - zoals ondernemers, gemeente, brandweer en politie - samen structurele maatregelen nemen om de veiligheid in het gebied te vergroten. De gemeente Oldenzaal ontving eind 2008 het Keurmerk Veilig Ondernemen certificaat.