Kiezerspas of volmacht

Op donderdag 6 juni 20424 kunt u naar de stembus voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement. Hierbij informeren wij u over het stemmen in een andere gemeente en stemmen bij volmacht. En over de uiterste datum waarop u dit kunt aanvragen. 

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas 

U kunt bij deze verkiezing uw stem uitbrengen in een andere gemeente in Nederland. Dit kan praktisch zijn als u die dag ergens anders in Nederland aanwezig bent. U heeft hiervoor een speciale kiezerspas nodig die u op twee manieren kunt aanvragen:

 1. Schriftelijke of digitale aanvraag
  Een kiezerspas kunt u vanaf 1 mei 2024 digitaal aanvragenexterne-link-icoon. Uw verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 binnen zijn. De kiezerspas kan ook schriftelijk worden aangevraagd via het formulier 'Kiezerspas',  dit formulier vindt u onderaan deze pagina. 
 2. Mondelinge aanvraag
  Een mondeling verzoek kunt u uiterlijk woensdag 5 juni 2024 tot 12.00 uur persoonlijk bij de gemeente indienen. U kunt dit doen bij de publieksbalie van het stadhuis. De toegestuurde stempas moet u inleveren. Vergeet deze dus niet mee te nemen.

U ontvangt geen kiezerspas, wanneer aan u is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. En een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen

Volmacht

Kunt u tijdens de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni niet zelf naar het stembureau gaan? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen. De andere kiezer brengt dan namens u een volmacht stem uit. Hierbij gelden de volgende regels:

 • de persoon die u machtigt mag zelf ook stemmen voor het Europees Parlement;
 • de kiezer neemt maximaal 2 volmachten mee;
 • de persoon die u machtigt kan de volmachtstem alleen tegelijk met zijn of haar stem uitbrengen.

Er zijn twee manieren waarop u iemand kan machtigen voor u te stemmen.

 1. Schriftelijke volmacht
  Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen tot en met maandag 3 juni 2024. Dit kan digitaal via deze websiteexterne-link-icoon of op afspraak in het stadhuis van Oldenzaal. Bij akkoord van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtgever kan de verstrekte volmacht niet intrekken. De volmacht kan ook schriftelijk worden aangevraagd via het formulier 'Verzoek volmacht',  dit formulier vindt u onderaan deze pagina. 
 2. Volmacht via de achterkant van de stempas
  U kunt iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Zowel de volmachgever als de gemachtigde moet de stempas ondertekenen. De persoon die namens u stemt neemt de ingevulde stempas mee naar het stembureau samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt deze onderhandse volmacht op de dag van de stemming nog invullen.