Klimaat, energie en regelgeving

Energiebesparingsplicht

In het Activiteitenbesluit milieubeheerexterne-link-icoon is de energiebesparingsplicht opgenomen. Hierin staan de verschillende maatregelen die bedrijven en organisaties moeten nemen op het gebied van energie besparen. De maatregelen die genomen dienen te worden verdienen zichzelf binnen 5 jaar terug.

Bedrijven en organisaties zijn verplicht deze maatregelen te nemen als ze per jaar meer dan 50.000kWh of 25.000m3 aardgas verbruiken. Op de site van het rvo staan de ‘Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing’ (EML), op deze lijsten staan per branche erkende maatregelen die voldoen aan de energiebesparingsplicht. Zie de maatregelenlijstexterne-link-icoon voor meer informatie.

Informatieplicht

Op 1 juli 2019 wordt de wet uitgebreid met de informatieplicht. Op die dag moeten bedrijven en organisaties de genomen maatregelen hebben gerapporteerd, dit kan gedaan worden aan het e-loket van www.rvo.nlexterne-link-icoon. U kunt controleren of uw bedrijf of organisatie verplicht is zich aan de energiebesparingsplicht en de informatieplicht te houden via infographics.rvo.nl/informatieplichtexterne-link-icoon.

Financiering

Voor de financiering van de verschillende energiebesparende maatregelen kunt u bij het Oldenzaalse Energiefonds terecht. Lees meer over het Oldenzaalse Energiefonds.