Koninklijke Erepenning voor OLCT Ready

12 mei 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op zondag 12 mei, omstreeks 13.00 uur, reikt burgemeester Patrick Welman een Koninklijke Erepenning, met bijbehorende oorkonde, uit aan de Oldenzaalse Lawn en Tennisclub Ready. De uitreiking vindt plaats tijdens de jubileumreceptie voor het 100-jarig bestaan van deze vereniging.


De uitreiking van de Koninklijke Erepenning is een mooie toevoeging aan het 100-jarig jubileum. Het is een verdienste voor het vele werk en de energie die bestuur en leden in deze vereniging hebben gestoken. 

Oudste tennisclub van Oldenzaal

OLTC Ready is opgericht op 13 mei 1924 en is niet alleen de oudste tennisclub van Oldenzaal maar ook één van de oudste in Overijssel. De banen van de OLTC Ready liggen midden in de natuur van het prachtige Kalheupink Park (in de volksmond ook wel de Engelse tuin genoemd). 

Rijke geschiedenis en goede toekomst

Het is een tennisclub met een rijke geschiedenis en een goede toekomst in het vooruitzicht. De tennisclub kent op dit moment bijna 900 leden en organiseert jaarlijks prachtige evenementen, waaronder al 10 jaar het prestigieuze internationale Future toernooi in de maand augustus. OLTC Ready biedt voor elk wat wils. Voor de recreatiespeler is het goed vertoeven en voor de competitief ingestelde speler zijn ook uitstekende voorzieningen. Het belang van de tennisvereniging OLTC Ready is groot voor de Oldenzaalse samenleving. Het leert jongeren de sportieve grondwaarden, houdt mensen gezond en levert heel wat gezellige uren op, maar fungeert ook als vangnet als het leven iets minder gezellig is. Geconcludeerd mag worden dat OLTC Ready door zijn grote maatschappelijke waarde, de afgelopen 100 jaar zijn bestaansrecht heeft bewezen.

Koninklijke Erepenning

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat het respect en de waardering symboliseert dat de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger. Deze bijzondere penning kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen. Deze staat strikt op naam van de ontvangende instantie. De ontvanger heeft het recht op briefpapier of gedrukte stukken van deze onderscheiding in woord en/of beeld melding te maken. 

De erepenning wordt alleen verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan is de Koninklijke erepenning aangevraagd door de vereniging.