Koninklijke Onderscheiding voor Herman Bodewes

13 januari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Burgemeester Patrick Welman heeft vandaag, tijdens de officiële opening van de nieuwe carnavalshallen rond 13.00 uur, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Herman Bodewes. De heer Bodewes is bij Koninklijk besluit benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Herman Bodewes is sinds 1986 eigenaar van Shelter Storage b.v. te Oldenzaal. Hij is ook een carnavalist in hart en nieren. De heer Bodewes zet zich al een kleine 40 jaar op diverse terreinen en in verschillende functies belangeloos in voor het Oldenzaalse carnaval.

Voor de Oldenzaalse Carnavalsvereniging de Kadolstersmennekes was Herman Bodewes o.a. muzikant bij de hofkapel, voorzitter van de Technische Commissie, Stadsprins (1999), secretaris van de Stadsprins (2017), lid van het bestuur, vicepresident en lid van de jubileumcommissie 66 jaar Kadolstermennekes. Op dit moment is hij is bij de vereniging voorzitter van het seniorenconvent "De Oetbloazers'.

Nieuwbouw carnavalshallen

Naast de verschillende feesten is de Grote Twentse Carnavalsoptocht de kers op de carnavalstaart. Het bouwen van de praalwagens voor deze optocht gebeurde tot 2022 in sterk verouderde hallen. Hallen die te klein waren en niet meer voldoen aan regelgeving. De Stichting Huisvesting Oldenzaalse Carnaval (SHOC) heeft aangegeven de hallen samen met de 6 betrokken Oldenzaalse carnavalsverenigingen (De Markloawen, Thijdarren, Oelewappers, Spanvöggel, Glasbloazers en de Blaanke Boeskeulkes) te willen vervangen door nieuwbouw. Een project waar ruim 1,2 miljoen euro mee gemoeid is. 

Voorzitter en kartrekker

De heer Bodewes is voorzitter van de stichting SHOC en kartrekker van de nieuwbouw van de Carnavalshallen. Vanaf het begin is hij nauw betrokken geweest bij het maken van de plannen, overleg met de gemeente, buurt en architect. Ook heeft hij geholpen bij het kiezen van het bouwteam en het benaderen van sponsoren en leveranciers. Velen zijn van mening dat de nieuwe hallen er niet gekomen zouden zijn zonder de enorme inzet van Herman Bodewes. 

Drijvende kracht

De heer Bodewes is één van de drijvende krachten binnen het Oldenzaalse Carnaval. Vol passie zet hij zich in voor alle Oldenzaalse carnavalsverenigingen. Dit maakt hem uniek. Hij denkt met iedereen mee en draagt daar waar het nodig zijn steentje bij. Zijn pragmatische instelling, vasthoudendheid en zijn niet aflatende enthousiasme worden geprezen. Hij staat bekend als een verbinder maar ook als iemand die achter de schermen heel veel werk verzet. Kortom: een inspiratiebron voor velen.