Leerlingenvervoer

Heeft uw kind een beperking en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer biedt ondersteuning in het reizen van en naar school.

Beschrijving

Wat is leerlingenvervoer?

Heeft uw kind een beperking en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer biedt ondersteuning in het reizen van en naar school. 

Voor veel kinderen is het geen probleem om op school te komen. Zij kunnen lopen, fietsen of met het openbaar vervoer. Maar voor sommige kinderen is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan. En die school is niet altijd dichtbij. Uw kind kan dan misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. 

Bij leerlingenvervoer gaan wij er van uit dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Uw kind wordt hierbij aangemoedigd om zich te ontwikkelen en zich zelf te kunnen redden.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 •  Fietsvergoeding met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw zoon/dochter met uw auto.
 • Aangepast vervoer: vervoer met een taxibusje.

Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u vanaf 2023 ook een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van een elektrische fiets. Meer informatie hierover leest u in de folder. 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

In de volgende gevallen kan een leerling in aanmerking komen voor een reiskosten vergoeding:

 • De leerling woont in Oldenzaal.
 • De afstand naar school is ten minste 6 kilometer. Alleen als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Het betreft de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. 

In deze situaties kunt een vergoeding aanvragen. 

Aanvragen

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kun u daar een foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?
Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u nodig:

 • Toelaatbaarheidsverklaring vanuit het samenwerkingsverband
 • Inschrijfbevestiging van school (geen aanmeldformulier)
 • Vervoersadvies van school ondertekend door de schoolleider of commissie van begeleiding
 • Motivatie waarom uw kind niet zelfstandig (of met begeleiding) kan reizen per fiets/openbaar vervoer indien u aangepast vervoer (taxi/taxibusje) aanvraagt
 • Medische verklaring opgesteld door een onafhankelijk deskundige specialist (geen huisarts) of erkend therapeut waarin duidelijk de aandoening en deskundige mening staan vermeld waarom uw kind om medische oorzaak niet anders kan reizen dan met aangepast vervoer. Dit is een vereiste voor leerlingen die het voortgezet (speciaal) onderwijs volgen die bepaald is in de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Oldenzaal. 
 • Een kopie van uw IB60-verklaring, over het peiljaar. Deze verklaring kunt u online aanvragen bij de belastingdienst. Als peiljaar voor het inkomen geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, begint. Dit is voor het schooljaar 2024-2025 het jaar 2022.

Ouders en verzorgers kunnen leerlingenvervoer aanvragen met DigiDexterne-link-icoon

Instellingen kunnen leerlingenvervoer aanvragen met eHerkenningexterne-link-icoon.

Wijzigingen

Soms veranderen schoolroosters en schooltijden. Dit kunt u doorgeven aan uw vervoerder. Gaat u verhuizen? Of gaat u kind naar een andere school? Wanneer er veranderingen plaatsvinden in de situatie van uw kind die van invloed kunnen zijn op het aangeboden leerlingenvervoer bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. 

Ouders en verzorgers kunnen wijzigingen doorgeven met DigiDexterne-link-icoon.

Instellingen kunnen wijzigingen doorgeven met eHerkenningexterne-link-icoon.

Kosten

Bij een aanvraag voor leerlingenvervoer bekijken we of u een eigen bijdrage moet betalen. Hiervoor kijken we of u verzamelinkomen hoger of lager is dan het gezamenlijk inkomen van het dan geldende peiljaar. Bij uw aanvraag gaan we dit berekenen en leggen we dit aan u voor. 

Contact

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: (0541) 58 81 11
E-mail: leerlingenvervoer@oldenzaal.nl
Postadres: Gemeente Odenzaal, t.a.v. leerlingenvervoer, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Download

Meer informatie