default iconLeerlingenvervoer

Heeft uw kind een beperking en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer biedt ondersteuning in het reizen van en naar school.

Beschrijving

Wat is leerlingenvervoer?

Heeft uw kind een beperking en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer biedt ondersteuning in het reizen van en naar school. 

Voor veel kinderen is het geen probleem om op school te komen. Zij kunnen lopen, fietsen of met het openbaar vervoer. Maar voor sommige kinderen is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben of naar een speciale school gaan. En die school is niet altijd dichtbij. Uw kind kan dan misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. 

Bij leerlingenvervoer gaan wij er van uit dat uw kind zo zelfstandig mogelijk naar en van school reist. Uw kind wordt hierbij aangemoedigd om zich te ontwikkelen en zich zelf te kunnen redden.

Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er?

 •  Fietsvergoeding met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleider.
 • Vergoeding voor eigen vervoer: u brengt en haalt zelf uw zoon/dochter met uw auto.
 • Aangepast vervoer: vervoer met een taxibusje.

Als uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u vanaf 2023 ook een financiële tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van een elektrische fiets. Meer informatie hierover leest u in de folder. 

Wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

In de volgende gevallen kan een leerling in aanmerking komen voor een reiskosten vergoeding:

 • De leerling woont in Oldenzaal.
 • De afstand naar school is ten minste 6 kilometer. Alleen als uw kind een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische beperking heeft, maakt de afstand naar school niet uit.
 • Het betreft de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school. 

In deze situaties kunt een vergoeding aanvragen. 

Aanvragen

Digitale bewijsstukken moet u direct toevoegen. Het handigst is, als u deze stukken van tevoren opzoekt en klaarzet in een map op uw computer, telefoon of tablet. Heeft u papieren bewijsstukken? Dan kun u daar een foto van maken en die toevoegen. Zorgt u er wel voor dat de bewijsstukken duidelijk leesbaar zijn?
Voor uw aanvraag hebben we in ieder geval van u nodig:

 • De toelaatbaarheidsverklaring van uw kind. 
 • Een medische verklaring van een arts, psycholoog of orthopedagoog.
 • Een kopie van uw IB60-verklaring, over het peiljaar. Deze verklaring kunt u online aanvragen bij de belastingdienst.
 • Als peiljaar voor het inkomen geldt het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin het schooljaar waarvoor een vervoersvoorziening wordt gevraagd, begint. Dit is voor het schooljaar 2023-2024 het jaar 2021. 

Ouders en verzorgers kunnen leerlingenvervoer aanvragen met DigiD

Instellingen kunnen leerlingenvervoer aanvragen met eHerkenning.

Wijzigingen

Soms veranderen schoolroosters en schooltijden. Dit kunt u doorgeven aan uw vervoerder. Gaat u verhuizen? Of gaat u kind naar een andere school? Wanneer er veranderingen plaatsvinden in de situatie van uw kind die van invloed kunnen zijn op het aangeboden leerlingenvervoer bent u verplicht dit te melden bij de gemeente. 

Ouders en verzorgers kunnen wijzigingen doorgeven met DigiD.

Instellingen kunnen wijzigingen doorgeven met eHerkenning.

Kosten

Bij een aanvraag voor leerlingenvervoer bekijken we of u een eigen bijdrage moet betalen. Hiervoor kijken we of u verzamelinkomen hoger of lager is dan het gezamenlijk inkomen van het dan geldende peiljaar. Bij uw aanvraag gaan we dit berekenen en leggen we dit aan u voor. 

Contact

Hulp nodig? Of lukt het u niet om uw aanvraag te doen? De Formulierenservice Oldenzaal kan u helpen met het invullen van het formulier. Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: (0541) 58 81 11
E-mail: leerlingenvervoer@oldenzaal.nl  
Postadres: Gemeente Odenzaal, t.a.v. leerlingenvervoer, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Download

Meer informatie

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier