default iconLeerlingenvervoer

Heeft uw kind een handicap en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde school van uw keuze te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en weer terug.

Beschrijving

Heeft uw kind een handicap en kan het niet alleen naar school reizen? Of moet uw kind ver reizen om naar de dichtstbijzijnde school van uw keuze te kunnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer is er voor het reizen van huis naar school en weer terug.

Voor veel kinderen is het geen probleem om op school te komen. Zij kunnen lopen, fietsen of met het openbaar vervoer. Maar voor sommige kinderen is dit lastig. Bijvoorbeeld omdat ze een handicap hebben of naar een speciale school gaan. En die school is niet altijd dichtbij. Uw kind kan dan misschien gebruik maken van leerlingenvervoer. Wilt u weten of dit in uw situatie kan? Kijk dan bij Voorwaarden of u in aanmerking komt. Onder Aanpak leest u hoe u leerlingenvervoer kunt aanvragen. Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kind.

Aanvragen

Leerlingenvervoer is bedoeld voor de reis van huis naar school en weer terug. Het is niet bedoeld om te reizen naar andere adressen zoals de BSO (Buitenschoolse Opvang) of een familielid. Heeft u de voorwaarden gelezen en wilt u leerlingenvervoer aanvragen? Dat kan. 

Ouders en verzorgers kunnen leerlingenvervoer aanvragen met DigiD. Instellingen kunnen leerlingenvervoer aanvragen met eHerkenning.

Wijzigingen

Soms veranderen schoolroosters en schooltijden. Dit kunt u doorgeven aan uw vervoerder. Gaat u verhuizen? Of is er een verplaatsing? Breng ons dan vooraf op de hoogte. Dit kan via het wijzigingsformulier.

Ouders en verzorgers kunnen wijzigingen doorgeven met DigiD. Instellingen kunnen wijzigingen doorgeven met eHerkenning

Voorwaarden

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die:

 • Naar een basisonderwijs gaan op meer dan 6 kilometer van het woonadres.
 • Naar speciaal basisonderwijs (SBO) gaan.
 • Naar speciaal onderwijs (SO) gaan.
 • Naar basis- en voortgezet (speciaal) onderwijs gaan en waarbij de leerling een handicap heeft (blijvend lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk of psychisch). Door deze handicap kan het kind  niet zelfstandig - en ook niet onder begeleiding - met het openbaar vervoer reizen. De afstand van huis naar school is hierbij niet belangrijk.

Wij kijken bij het toekennen van leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde geschikte school. Kiest u zelf voor een school die verder weg ligt, terwijl een school dichterbij ook mogelijk is, dan krijgt u geen leerlingenvervoer. Natuurlijk kijken we daarbij of de scholen dezelfde richting bieden of hetzelfde soort onderwijs geven. Om de afstand tussen het woonadres en de school te berekenen, gebruiken we de ANWB-routeplanner. We kijken dan naar de kortste fietsafstand.

Er zijn vier verschillende mogelijkheden van leerlingenvervoer. We kijken daarbij naar wat het kind kan en naar het reisadvies van school. Als het nodig is, vragen we een medische keuring van een onafhankelijke keuringsarts.

 1. Fietsvergoeding
  Leerlingen die zelfstandig kunnen fietsen krijgen een vergoeding van € 0,09 per kilometer. Als tijdens het fietsen (tijdelijke) begeleiding nodig is, dan krijgt de begeleiding ook een vergoeding van € 0,09 per kilometer.
   
 2. Openbaar vervoer
  Leerlingen die kunnen reizen met het openbaar vervoer krijgen een ov-abonnement. Dit geldt voor de reis van het woonadres naar de school. Als hierbij (tijdelijk) begeleiding nodig is, ontvangt ook de begeleider een OV-abonnement.
   
 3. Aangepast vervoer (taxi) 
  Met ‘aangepast vervoer’ bedoelen we een taxi(busje). Hiermee wordt de leerling van het woonadres naar school gebracht en weer terug. Meestal worden meerdere leerlingen tegelijk naar school gebracht of gehaald.
  - Een kind mag met de taxi als hij of zij door een handicap (blijvend lichamelijk, verstandelijk, zintuigelijk of psychisch) niet met het openbaar vervoer kan. Ook niet onder begeleiding.
  - Als de reis met het openbaar vervoer langer duurt dan 1,5 uur en de reistijd per taxi tot de helft korter wordt.
  - Als er geen openbaar vervoer mogelijk is naar de school.
   
 4. Eigen vervoer.
  U mag uw kind ook zelf met de fiets of auto naar school brengen. Als u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer, kunt u hiervoor een vergoeding vragen. De vergoeding is dan een kilometervergoeding voor de fiets (€ 0,09 per km) of auto (€ 0,19 per km).

De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in een verordening. U vindt deze regelgeving op overheid.nl.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Het is belangrijk dat u uw aanvraag helemaal invult.

Kosten

Als u kind naar een reguliere basisschool gaat of naar speciaal basisonderwijs (SBO) vragen wij u om een eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Hiervoor sturen wij u dan een rekening. Wilt u weten hoeveel deze eigen bijdrage is? Bij uw aanvraag gaan we dit berekenen en leggen we dit aan u voor. U kunt dan nog beslissen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit op uw aanvraag leerlingenvervoer, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u doen door binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via de website van de gemeente.

Bij vragen over het vervoer zelf kunt u terecht bij de vervoerder. Klacht over het taxivervoer? De gemeente werkt samen met Taxibedrijf Hulshof-Nijhuis. Samen met dit Taxibedrijf is afgesproken hoe zij omgaan met klachten. Heeft u een klacht? Meldt dit dan eerst bij Hulshof-Nijhuis, telefoonnummer (0546) 44 13 75.

Heeft u een klacht over het openbaar vervoer? Dan kunt u een klacht indienen bij het vervoerbedrijf waarmee uw kind reisde.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ‘Wet Regelingen Leerlingenvervoer’. Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor goed vervoer van leerlingen van en naar school, waar dat nodig of gewenst is. Wanneer u een klacht heeft besproken met de vervoerder, en u komt daar samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldenzaal, team Jeugd en zorg (0541) 58 81 11.

Bijzonderheden

Hulp nodig ? Of lukt het u niet om uw aanvraag te doen? Dan kunt u op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur of vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur contact opnemen met team Jeugd en zorg. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0541) 58 81 11. Formulierenservice Oldenzaal kan u helpen met het invullen van het formulier.

Contactgegevens

Heeft u nog vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact met ons op.

Telefoonnummer: (0541) 58 81 11
E-mail: leerlingenvervoer@oldenzaal.nl  
Postadres: Gemeente Odenzaal, t.a.v. leerlingenvervoer, Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier