LET OP: Raadsvergadering verplaatst

22 april 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

In verband met het gelijktijdig stemmen over de besluitvorming samenwerking NOT, is de raadsvergadering verplaatst van maandag 22 april naar dinsdag 23 april a.s.

De raadsvergadering start zoals gebruikelijk om 19:30u in de raadzaal van het stadhuis. De publieke tribune is geopend, u bent hierop van harte welkom.

Agenda

  • Visiekaart Glinde-Hooiland
  • Besluitvorming samenwerking NOT
  • Instemmen vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke regelingen
  • Voorstel tot het vaststellen van vacatures raadswerk