Lintjesregen: 9 Koninklijke Onderscheidingen in Oldenzaal

26 april 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

In Oldenzaal ontvingen 9 inwoners een Koninklijke Onderscheiding. 7 personen worden bij gelegenheid van Koningsdag 2024 benoemd tot lid en 2 tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

De 9 Oldenzaalse inwoners die bij Koninklijk besluit zijn benoemd zijn: 
1. Mevrouw A.A.A. Röben- Voorhuis (Agnes), Lid 
2. De heer A.J. Golbach (Louis), Lid 
3. De heer H.J.M. Maartens (Hennie), Lid 
4. De heer A.H.J. Brummelhuis (Toon), Lid 
5. De heer M.J.L. Stofbergen (Martin), Lid 
6. De heer M.W.T. Boers (Maarten), Ridder 
7. De heer J.B.H. Krakers (Hans), Lid 
8. De heer J.N.A. de Gunst (Jan), Ridder
9. De heer A.P.M van der Meché (Tonnie), Lid

Agnes Röben 

Agnes heeft zich haar hele leven ingezet als maatschappelijk werker, vrijwilliger en mantelzorger. Ze zette verschillende initiatieven  op en verzorgde haar zieke dierbaren, waaronder haar zoon. We kunnen wel stellen dat ‘mantelzorg’ de rode draad in haar leven is. 

Ze was nauw betrokken bij diverse organisaties, waaronder 

  • het opzetten van een werkgroep voor gescheiden mensen binnen de kerk  
  • de exploitatie van de Voedselbank in Oldenzaal en Oost Twente, 
  • verschillende werkzaamheden binnen de parochie Heilige Plechelmus.

Agnes wordt geprezen als een toegewijde, integere en enthousiaste vrouw die altijd klaarstaat om te helpen, zowel binnen haar vakgebied als daarbuiten. Zij  wordt gezien als een stabiele en betrouwbare kracht.


Louis Golbach

In Dinkelland kreeg een Oldenzaler ook nog een mooie onderscheiding. Louis kreeg zijn Koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Dinkelland. Dit omdat zijn maatschappelijke verdiensten met name plaatsvinden en ten goede komen aan het dorp Deurningen. 

Hij levert als lid van de Nettelkörnkes al meer dan 35 jaar een groot aandeel in het opzetten en het levendig houden van het Deurningse carnavalsleven en het dorp Deurningen. Hij is onder andere nauw betrokken bij verschillende sociale activiteiten van de Nettelkearls (leden van het genootschap) zoals pannenkoeken bakken tijdens het jaarlijkse zomerkamp van de Hadesjeugd, groot onderhoud van de kerktuin en het regelen van uitstapjes voor leden van de Zonnebloem.

Hennie Maartens 

Hennie heeft zich gedurende zijn carrière als ontwikkelingsmanager bij de gemeente Enschede en als actief lid van het CDA Oldenzaal ingezet voor diverse maatschappelijke initiatieven, waaronder de wederopbouw van de wijk Roombeek na de vuurwerkramp.

Als raadslid en fractievoorzitter van het CDA Oldenzaal zet Hennie zich in voor buurtparticipatie, kansengelijkheid en armoedebestrijding, Ook heeft hij binnen deze partij de ontwikkelgroep opgericht om nieuwe leden actief te betrekken bij de Oldenzaalse Politiek. 
Tegelijkertijd is Hennie ook actief in zijn wijk Zuid-Berghuizen. In het verleden als voorzitter van FC Berghuizen. Tegenwoordig als adviseur van de vrijwilligersorganisatie Kansrijk Berghuizen.

Hennie wordt gewaardeerd om zijn karaktervolle en voorbeeldige inzet en wordt gezien als een rustige, sociaal bewogen en vasthoudende persoon met veel sociale vaardigheden, die al lange tijd een waardevolle bijdrage levert aan de gemeenschap van Oldenzaal.

Toon Brummelhuis 

Toon, al meer dan 35 jaar werkzaam als instrument engineer en bekend om zijn klompendragers, is een actieve vrijwilliger bij diverse organisaties in Oldenzaal. Hij was meer dan 17 jaar voorzitter bij IVN Oldenzaal – Losser, betrokken bij activiteiten van Stichting Stadsbrouwerij De Bombazijn, en fungeert als gids bij Stichting "De Wandeldmaat". Ook neemt hij regelmatig deel aan projecten van de Stichting Oldenzaalse Musea, waar hij historische personages tot leven brengt. Verder is hij sinds een aantal jaren actief als speler in locatie-theaterproducties waar hij bijrollen vertolkt die hem op het lijf geschreven zijn. 

Als nachtburgemeester zette hij zich in voor het uitgaansleven, ouderen en zwakkeren, en het bestrijden van eenzaamheid in onze samenleving.
Toon staat bekend als een sociale duizendpoot en verbinder met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Martin Stofbergen 

Na zijn pensionering in 2002 bij Amoco Fabrics, zet Martin zich in als vrijwilliger in Oldenzaal. Zijn vrijwilligersloopbaan begon als patiëntenbezoeker bij het "Heil der Kranken", gevolgd door een periode van bijna 10 jaar als basiliekwachter en torengids van de Plechelmusbasiliek, waar hij bezoekers rondleidde en uitleg gaf over de rijke geschiedenis van de kerk.

Verder hielp hij bij de organisatie van de vakantieweken van het Nederlandse Rode Kruis, als restaurantmedewerker en bij diverse activiteiten voor deze club. Martin heeft zijn steentje bijgedragen als publieksbegeleider bij Stadstheater De Bond. Ook als vrijwilliger voor ouderen bij woonzorgcentra van de zorggroep Sint Maarten en bij de Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Oldenzaal heeft hij zich ingezet. Daarnaast is hij bevlogen lid van het koor "de Oldenzaalse Smartlappen Zangers". Het koor waar hij de smartlappen en de levensliedjes met ziel en zaligheid meezingt. Gesteld wordt dat hij zich op een zelfde wijze maatschappelijk inzet voor met name de ouderen in onze samenleving.

Maarten Boers 

Maarten, een voormalig assurantieadviseur bij Fortis/AON, heeft na zijn pensionering zijn inzet vergroot als zelfstandig adviseur bedrijfsverenigingen. Ook was hij vrijwilliger voor verschillende verenigingen, waaronder Tennisvereniging Kardoes en Sport Vereniging De Lutte, waar hij als voorzitter en bestuurslid actief was. Zijn leiderschap en toewijding zijn vooral opgemerkt bij de Oldenzaalse Ondernemers Societeit Klavertje4. Hier was hij bijna 20 jaar voorzitter en hij organiseerde het fundraisingsevenement "Special Sunday"  Dit evenement resulteerde in meer dan €500.000 aan donaties voor lokale goede doelen.

Maarten wordt gewaardeerd door zijn medevrijwilligers en bestuursleden om zijn leiderschap, ervaring en toewijding. Hij wordt beschouwd als iemand die veel werk achter de schermen verricht, nooit op de voorgrond treedt, maar wel een voorbeeld is voor velen.

Hans Krakers

Hans, voormalig eigenaar van Love Jeans, zette zich voor en na ziekte in voor diverse verenigingen en goede doelen. Zijn betrokkenheid strekt zich uit van het oprichten van een kegelclub tot bestuurlijke functies binnen de Groote Sociëteit en de Lionsclub. Zo droeg hij bij aan het bevorderen van sociale cohesie in de stad. Hij vervulde verder bestuurlijke functies bij de Oostelijke Bond van Confectiefabrikanten. Mede dankzij zijn verbindende werk is de bond na 100 jaar nog steeds zeer levendig. Binnen de stichting J.W. Racerhuis zet Hans zich in voor het behoud van het J.W. Racerhuis, waarvoor hij restauratie en onderhoud initieerde. Verder zet Hans zich in voor het bevorderen van Duits-Nederlandse betrekkingen in de grensregio’s.

Hij wordt geprezen om zijn verbindende kwaliteiten en initiatieven. Ook staat hij bekend als een toegewijde en actieve vrijwilliger die zijn sociale en culturele vaardigheden op indrukwekkende wijze inzet voor het welzijn van anderen.

Jan de Gunst 

Jan heeft tot zijn pensionering in 2011 gewerkt bij de gemeente Losser. Zijn betrokkenheid bij sociaal werk bleef ook daarna sterk. Het opkomen voor de belangen van zijn medemens en het terugdringen van armoede in Twente staat in vrijwel al zijn vrijwilligerswerk centraal.

Hij zet zich al meer dan 40 jaar in voor de vakbond CNV en was actief betrokken bij de strijd voor het behoud van de Polikliniek Losser, die in 2017 haar deuren sloot.

Sinds 2010 is hij actief bij de Parochiële Caritas Instelling en heeft hij de oprichting van de Stichting Armoedebestrijding en de Vereniging Armoedebestrijding Oldenzaal geleid. Daarnaast is hij gastheer bij de koffie-inloop van de kerk en recentelijk toegetreden tot het bestuur van de Wandel4daagse Oldenzaal. 

Zijn toewijding aan het welzijn van anderen wordt breed erkend en gewaardeerd. Vooral binnen het samenwerkingstraject van de parochies. Hij staat bekend om zijn vermogen nieuwe kansen te zien en gezamenlijke perspectieven te bieden.

Tonnie van der Meché 

Tonnie, voormalig banketbakker in Oldenzaal, zet al bijna 30 jaar zijn passie voor filmen en zingen in voor zijn geliefde Boeskoolstad.

Al bijna 30 jaar zet hij zich vrijwillig in voor "Oldenzaal in Beeld". Tonnie legt het lokale nieuws en evenementen vast en deelt dit met een breed publiek. Eerst via de kabelkrant van RTV Oldenzaal en de laatste 20 jaar via zijn eigen kanalen. Met meer dan 10.000 Facebook-volgers en meer dan 2.250.000 YouTube-weergaven bereikt hij wereldwijd mensen die geïnteresseerd zijn in Oldenzaal.

Naast zijn filmwerk is Tonnie ook een actieve zanger, lid van diverse koren en het duo Remember, dat optreedt tijdens jubilea en evenementen in woonzorgcentra om mooie herinneringen op te halen.

Tonnie's onvermoeibare toewijding aan het vastleggen van Oldenzaalse gebeurtenissen maken hem een onmisbaar figuur in de Oldenzaalse gemeenschap.