Portefeuille 

 • Jeugd
 • Onderwijs (huisvesting & beleid)
 • Maatschappelijke voorzieningen, welzijn & preventie
 • Afval & milieu
 • Gebiedsontwikkeling NOT
 • Armoedebeleid
 • Dierenwelzijn

Nevenfuncties

 • Lid AB en BO Samen Twente
 • Lid BO Twentse Koers
 • Lid Stuurgroep haalbaarheidsonderzoek TCC Lyceumstraat
 • Lid Stuurgroep LEA
 • Lid Bestuurlijk overleg TCC
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg onderwijs NOT
 • Bestuurlijk overleg OOGO
 • Lid Breed Bestuurlijk Overleg IHP
 • Lid PHO MDA
 • Lid Bestuurlijk overleg Asbestdaken
 • Lid Bestuurlijk overleg Zorgintensief
 • Lid Bestuurlijke gebiedstafel Noordoost-Twente
 • Lid Bestuurlijk overleg Buitengebied in Balans

Vervanger

Wethouder Murat Yildirim