Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

Als u een plaats of een gedeelte van een plaats in gebruik gaat nemen, is veelal een 'melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' nodig. Deze melding kunt u doen via de Vergunningenchecker.

Beschrijving

Een melding 'brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' kunt u indienen als:

  • u een verblijfsruimte aanbiedt of bedrijfsmatig een nachtverblijf aanbiedt of voor het verzorgen van nachtverblijf aan meer dan 10 personen
  • u verzorging in een verblijfsruimte aanbiedt aan:
    - meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
    - meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
    - er meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zijn in een verblijfsruimte op een plaats.

Geen melding nodig

U hoeft geen melding in te dienen, als:

  • de activiteit in een gebouw plaatsvindt en hiervoor een melding brandveilig gebruik gebouwen is ingediend en;
  • voor de activiteit een evenementenvergunning is vereist.

Aanvragen

U kunt de melding doen kan via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon

Melding wijzigen?

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart maar wilt u de melding wijzigen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

De melding moet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik worden gedaan.

Kosten

Aan een melding brandveilig gebruik zijn geen legeskosten verbonden.