Melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen

Als u een plaats of een gedeelte van een plaats in gebruik neemt of gaat gebruiken moet u een “melding brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen” indienen als:

 • u een verblijfsruimte aanbiedt om bedrijfsmatig een nachtverblijf aanbiedt of voor het verzorgen van nachtverblijf aan meer dan 10 personen
 • u verzorging in een verblijfsruimte aanbiedt aan:
  - meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
  - meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
  - er meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zijn in een verblijfsruimte op een plaats.

 

U hoeft geen melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen in te dienen, als:

 • de activiteit in een gebouw plaats vindt en hiervoor een melding brandveilig gebruik gebouwen is ingediend en;
 • voor de activiteit een evenementenvergunning is vereist.

Hier leest u informatie over de melding brandveilig gebruik en basis hulpverlening overige plaatsen. Voor algemene informatie over onder meer de procedure.

Procedure

 • Het meldingsformulier moet ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik ingediend worden.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging;
 • Is uw melding niet compleet dan krijgt u hierover bericht en krijgt u de gelegenheid om de ontbrekende gegevens alsnog aan te leveren.
 • Is uw melding akkoord dan krijgt u een bevestiging dat u heeft voldaan aan de meldingsplicht.

Indieningsvereisten

Bij het invullen van het digitale meldingsformulier hebt u de volgende gegevens nodig:

 • naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de aanvrager of gemachtigde;
 • Bij een melding moeten de volgende gegevens bijgevoegd worden:
  a. een situatieschets met noordpijl;
  b. een plattegrond met een maat- of schaalaanduiding, die de objecten, groter dan 25m2, op die plaats bevat.
 • Bij een tent, tribune, podium of elk andere constructie met een verblijfsruimte die is bestemd voor meer dan 150 personen tegelijk, wordt de hoogste bezetting van die verblijfsruimte opgegeven, en bevat de plattegrond per verblijfsruimte:
  a. de voor personen beschikbare oppervlakte;
  b. de gebruiksbestemming;
  c. de opstelling van inventaris en stands, kramen, schappen, podia en daarmee vergelijkbare inrichtingselementen, met aanduiding van de situering van, voor zover deze aanwezig zijn:
      - brand- en rook werende scheidingsconstructies;
      - vluchtroutes;
      - draairichting van doorgangen in vluchtroutes;
      - nooduitgangen en vluchtroutes, met aanduiding van de breedte daarvan;
      - vluchtrouteaanduidingen;
      - noodverlichting;
      - brandblusvoorzieningen,
      - brandweeringang.

De aanduidingen zijn volgens NEN 1413, als deze norm daarin voorziet.

Melding doen

De vergunning aanvragen of een melding doen kan op de Vergunningenchecker. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de tegel te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Ga naar de Vergunningenchecker 

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintaker.

Ga naar de Vergunningintaker 

Aan een melding brandveilig gebruik zijn geen legeskosten verbonden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.