Mogelijke gemeentelijke monumentenstatus voor Gelderman Fabriek

05 maart 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Het college van B&W is voornemens de voormalige textielfabriek ‘H.P. Gelderman & Zonen’, nu bekend als bedrijfsverzamelgebouw de ‘Gelderman Fabriek’, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Op deze manier behoudt het pand zijn monumentale waarden, voor nu en de toekomst. Dit past bij de ambities van het college om het unieke cultuurhistorische karakter van Oldenzaal te versterken en te behouden.

In de afgelopen 10 jaar is de voormalige textielfabriek aan de Enschedesestraat 2, 2a t/m 2n, 2p t/m 2z, met respect voor de monumentale waarden, door de pandeigenaar in delen gerenoveerd en na een volledige transformatie in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw. Na de transformatie heeft de pandeigenaar het college verzocht om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. 

Waardestellend onderzoek en positieve adviezen

Het college heeft Het Oversticht gevraagd om een waardestellend onderzoek uit te voeren om de monumentale waarden te bepalen. Hieruit blijkt dat de voormalige textielfabriek hoog scoort en in aanmerking komt voor aanwijzing als gemeentelijk monument. De monumentenraad en de adviescommissie Omgevingskwaliteit hebben ook positief geadviseerd. Het college heeft besloten de adviezen te volgen en het voornemen kenbaar te maken de voormalige textielfabriek aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Bescherming monumentale waarden nu al in werking

Momenteel geldt voorbescherming (Erfgoedverordening 2010) van de monumentale waarden. Deze voorbescherming is in werking totdat een definitief besluit is genomen. Het doel van deze voorbescherming is onder meer om te voorkomen dat gedurende de procedure het pand onherstelbaar wordt beschadigd.

Vervolg aanwijzing gemeentelijk monument

De rechthebbenden zijn geïnformeerd over het voorgenomen besluit en kunnen hun zienswijze op het voornemen kenbaar maken aan het college. Uiteindelijk neemt het college een besluit over de aanwijzing waarbij zij rekening houdt met de eventueel ingediende zienswijze(n).