Portefeuille

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • wonen / volkshuisvesting
  • inwonersparticipatie
  • cultuur
  • energietransitie
  • gemeentelijk vastgoed
  • volksgezondheid

Nevenfuncties

Vervanger

Wethouder Maaike Rödel