document iconNederlandse nationaliteit aanvragen

Beschrijving

Woont u in Oldenzaal en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kunt u een aanvraag doen voor naturalisatie of optie.

Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt hier meer informatie over vinden op de website van de IND.

Aanvragen

Optieprocedure

Via de optieprocedure kunt u door het afleggen van een verklaring aangeven dat u Nederlander wilt worden. Deze procedure is een snelle en eenvoudige procedure. De optieprocedure geldt voor een aantal groepen. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna: IND).

Het optieverzoek dient u in bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. De gemeente informeert u eerst over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de documenten die u moet overleggen
  • de kosten
  • eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (het is hierbij mogelijke dat u de oorspronkelijke nationaliteit verliest).

Indien u aan alle voorwaarden voor optie voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden. Dat gebeurt tijdens een naturalisatieceremonie.

Naturalisatieprocedure

Een naturalisatieverzoek moet u indienen bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. De gemeente informeert u hierbij over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de documenten die u moet overhandigen
  • de kosten
  • eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (het is hierbij mogelijk dat u de oorspronkelijke nationaliteit verliest).

Vervolgens stelt de gemeente aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Dit wordt samen met de benodigde documenten naar de IND gezonden. De IND beslist binnen 1 jaar over uw aanvraag. Is er positief beslist dan ontvangt de gemeente het Koninklijk Besluit tot naturalisatie. Tijdens een naturalisatieceremonie wordt het Koninklijk Besluit aan u uitgereikt.

Afspraak

De voorwaarden waaraan u moet voldoen, worden tijdens een afspraak persoonlijk met u besproken. Deze afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden via (0541) 58 81 11.

Kosten

Het eerste adviesgesprek is gratis. Doet u een officiële aanvraag om Nederlander te worden, dan betaalt u voor de aanvraag. Wil u de hoogte van de kosten weten? Kijk dan op de website van de IND. U krijgt deze kosten niet terug als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier