Nederlandse nationaliteit aanvragen

Beschrijving

Woont u in Oldenzaal en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? Dan kunt u een aanvraag doen voor naturalisatie of optie.

Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. U kunt hier meer informatie over vinden op de website van de INDexterne-link-icoon.

Aanvragen

Optieprocedure

Via de optieprocedure kunt u door het afleggen van een verklaring aangeven dat u Nederlander wilt worden. Deze procedure is een snelle en eenvoudige procedure. De optieprocedure geldt voor een aantal groepen. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienstexterne-link-icoon (hierna: IND).

Het optieverzoek dient u in bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. De gemeente informeert u eerst over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de documenten die u moet overleggen
  • de kosten
  • eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (het is hierbij mogelijke dat u de oorspronkelijke nationaliteit verliest).

Indien u aan alle voorwaarden voor optie voldoet, bevestigt de burgemeester schriftelijk dat u Nederlander bent geworden. Dat gebeurt tijdens een naturalisatieceremonie.

Naturalisatieprocedure

Een naturalisatieverzoek moet u indienen bij de gemeente. Dit kan alleen op afspraak. De gemeente informeert u hierbij over:

  • de voorwaarden waaraan u moet voldoen
  • de documenten die u moet overhandigen
  • de kosten
  • eventuele gevolgen van het aannemen van de Nederlandse nationaliteit (het is hierbij mogelijk dat u de oorspronkelijke nationaliteit verliest).

Vervolgens stelt de gemeente aan de hand van de ontvangen informatie een advies op. Dit wordt samen met de benodigde documenten naar de IND gezonden. De IND beslist binnen 1 jaar over uw aanvraag. Is er positief beslist dan ontvangt de gemeente het Koninklijk Besluit tot naturalisatie. Tijdens een naturalisatieceremonie wordt het Koninklijk Besluit aan u uitgereikt.

Kosten

Het eerste adviesgesprek is gratis. Doet u een officiële aanvraag om Nederlander te worden, dan betaalt u voor de aanvraag. Wil u de hoogte van de kosten weten? Kijk dan op de website van de INDexterne-link-icoon. U krijgt deze kosten niet terug als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd.