Paspoort, rijbewijs en uittreksels

Productieproblemen reisdocumenten

Bij de productie van circa 5000 paspoorten en identiteitskaarten heeft zich tussen april en juni 2018 een technisch probleem voorgedaan. Hierdoor kan het voorkomen dat een van de elektronische echtheidskenmerken in sommige reisdocumenten niet werkt. Hoewel er geen signalen zijn dat deze productiefout tot problemen heeft geleid bij grenscontroles, ontvangt iedereen die mogelijk de productiefout in hun reisdocument heeft, wel een brief hoe dit te controleren.

Meer informatie

Er is een centraal telefoonnummer in het leven geroepen voor iedereen die in de periode april tot en met juni een reisdocument heeft aangevraagd. U kunt hier terecht met algemene vragen over uw reisdocument en vragen over de controle-app: BZK-ID.
Het algemene telefoonnummer is: (0800) 02 01 046. U kunt ook mailen naar mijnreisdocumenten@rvig.nl

Paspoort

Uw paspoort is geldig in alle landen ter wereld. U kunt hier een afspraak maken om uw paspoort aan te vragen.

Lees verder

Identiteitskaart

Met een Nederlandse identiteitskaart kunt u zich identificeren en kunt u reizen naar bijna alle Europese landen. U mag naast een Nederlandse identiteitskaart ook een paspoort hebben.

Lees verder

Paspoort of identiteitskaart, spoedprocedure

Heeft u dringend een nieuw reisdocument nodig, dan kunt u er één met spoed tegen extra kosten aanvragen.

Lees verder

Rijbewijs

Heeft u uw rijexamen gehaald? Of is uw rijbewijs verlopen? Dan kunt u bij ons een rijbewijs aanvragen of verlengen.

Lees verder

Rijbewijs, gezondheidsverklaring

Aan de hand van het formulier 'Eigen Verklaring' bepaalt het CBR of u lichamelijk en geestelijk een motorvoertuig kunt besturen.

Lees verder

Rijbewijs buitenlands, omwisselen

Een buitenlands rijbewijs is in Nederland maar tijdelijk geldig. U kunt uw rijbewijs in sommige gevallen omwisselen.

Lees verder

Uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) kunt u aantonen dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Lees verder

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Via een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kan een werkgever controleren of er relevante strafbare feiten op uw naam staan.

Lees verder

Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Sommige instanties kunnen vragen om een bewijs van in leven zijn. U vraagt dan bij de gemeente een uittreksel op.

Lees verder