Vreemdelingenpaspoort

Wilt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen? Lees dan de voorwaarden en maak een afspraak.

Beschrijving

Vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning kunnen een reisdocument voor vreemdelingen aanvragen. Met dat reisdocument kan de houder reizen buiten Nederland. De vreemdeling die een reisdocument aanvraagt, moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Voor informatie met betrekking tot een vreemdelingenpaspoort verwijzen wij u naar de rijksdienst voor identiteitsgegevensexterne-link-icoon

Voorwaarden

U kunt in Oldenzaal een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u minimaal aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • U kunt aan­to­nen dat u van uw ei­gen land geen pas­poort kunt krij­gen, of dat u vluch­te­ling bent maar geen vluch­te­lin­gen­sta­tus hebt
 • U hebt een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning (do­cu­ment type I, II of V)
 • U staat in­ge­schre­ven in Oldenzaal of hebt een brief­adres in Oldenzaal
 • Er be­staat ze­ker­heid over uw iden­ti­teit.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent.  Maak online een afspraakexterne-link-icoon of bel met telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Aanvragen

Om een vreemdelingenpaspoort aan te vragen, heeft u nodig:

 • Een geldige verblijfsvergunning type I, II of V.
 • Een verlopen vreemdelingenpaspoort, indien u reeds in het bezit was van een vreemdelingenpaspoort.
 • Een bewijs van identiteit.
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt.
 • In geval van vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Kijk voor meer informatie bij 'Paspoort of identiteitskaart verloren'.
 • Een schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.
 • U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

 • moet een ouder of voogd mee naar de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren.
 • moeten de ouders of de voogd schriftelijke toestemming geven. Het toestemmingsformulier moet door beide ouders of door de voogd ondertekend worden. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.
 • moeten kinderen zelf aanwezig zijn, zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het document.

De gemeente maakt bij uw aanvraag een scan van uw vingerafdrukken.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

 • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
 • Laat de politie een proces-verbaal opmaken.
 • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal.
 • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten.

Voorwaarden

Voorwaarden zijn onder andere:

 • Uw eigen land geeft u geen paspoort.
 • U heeft een geldige verblijfsvergunning (type I, II of V).
 • U staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
 • U heeft geen vluchtelingenstatus.

Kinderen moeten ook een eigen paspoort hebben. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. 
Deze worden samen met de foto en uw persoonsgegevens opgeslagen in de chip in uw paspoort.

Kosten

Een vreemdelingenpaspoort kost € 63,40. Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 57,05.

Contact

U vraagt een vreemdelingenpaspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. De gemeente stuurt uw aanvraag door aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moeten toestemming geven voor uw vreemdelingenpaspoort.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11

Downloads