Tweede Paspoort

Door de wijziging van de Paspoortuitvoeringsregeling op 5 november 2016 is de mogelijkheid voor het verkrijgen van een 2e paspoort verruimd. Het is nu ook mogelijk een 2e paspoort aan te vragen voor privé doeleinden. De eis dat een 2e paspoort uitsluitend om zakelijke of beroepsmatige redenen verstrekt mag worden is vervallen. Wel moet uw eerste paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn.

Het reizen met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle van grenspassages zal in dat geval het bezit van twee paspoorten vragen oproepen. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig.

Denkt u dat iemand misbruik wil maken van uw identiteit? Of bent u al slachtoffer geworden van identiteitsfraude? Doe dan meteen aangifte bij de politie. In geval van vermissing kunt u aan de balie een verklaring vermissing reisdocument invullen.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Een aanvrager die aanspraak wil maken op een tweede paspoort moet aantonen:

 • dat hij in een reis, achtereenvolgens verschillende, land(en) moet(en) bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt dat hij eerder in een ander land is geweest, dan wel;
 • dat hij regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat zijn nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt;

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de burger een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

 • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
 • Laat de politie een proces-verbaal opmaken.
 • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal.
 • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten.

De kosten voor een tweede paspoort zijn:

 • voor personen van 18 jaar en ouder: € 74,75

Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 50,90

(tarieven 2021)

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. U ontvangt een bericht per sms of mail zodra uw aangevraagde document bij ons binnen is.

Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om het paspoort op te halen.

De aanvrager moet aantonen dat hij in aanmerking komt voor een tweede paspoort door overlegging van (objectieve) bewijsstukken. De uitgevende instantie kan dit controleren:

 • aan de hand van het huidige (tweede) paspoort door analyse van het reisgedrag van de aanvrager (stempels, visa etc.).

In het geval het niet mogelijk is op basis daarvan tot een oordeel te komen, kan de uitgevende instantie de aanvrager om andere bewijsstukken vragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zaken conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit;

 • Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan hij de boeking controleren (door bv. het inzien van een digitale boeking bij een reisorganisatie);

 • Een boeking voor een reis én een bewijs van een buitenlandse vertegenwoordiging waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor visering onder haar is;

 • De aanvrager moet over een nationaal paspoort beschikken dat bij de aanvraag nog minimaal zes maanden geldig is.

Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan de verklaring van een buitenlandse vertegenwoordiging, in de meeste gevallen, door middel van telefonisch contact geverifieerd worden.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. 
Deze worden samen met de foto en uw persoonsgegevens opgeslagen in de chip in uw paspoort.

U vraagt het paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11