passport iconTweede paspoort

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een 2e Nederlands paspoort aanvragen.

Beschrijving

Kan ik een 2e Nederlands paspoort aanvragen?

Reist u veel voor zaken, uw beroep of privé? Dan kunt u een 2e Nederlands paspoort aanvragen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een 2e paspoort aan te kunnen vragen. Zo moet uw 1e paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn. U vraagt een 2e Nederlands paspoort aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Nederlanders in het buitenland vragen het 2e paspoort aan bij een ambassade of consulaat. Of bij een daarvoor aangewezen gemeente (grensgemeente).

Gebruik 2e paspoort

U kunt een 2e paspoort nodig hebben in de volgende situaties:

 • U bezoekt in een reis achtereenvolgens verschillende landen die met elkaar in conflict zijn. Toegang tot het ene land kan dan problemen geven, als van het andere land een stempel in hetzelfde paspoort staat. In de lijst met conflicterende landen kunt u zien voor welke landen dit geldt.
 • U moet regelmatig naar landen reizen waarvoor een visum is vereist. Is uw paspoort al bij een ambassade voor de aanvraag van een visum? Dan kunt u met het tweede paspoort reizen of een visum aanvragen voor een ander land. Een visum is geen los document. Het is een stempel of sticker in het paspoort. U geeft uw paspoort af aan de ambassade, zodat die het visum kan toevoegen.

Een 2e paspoort is 2 jaar geldig. U kunt geen 3e paspoort aanvragen. Een 2e Nederlandse identiteitskaart is ook niet mogelijk.

Voorwaarden 2e paspoort

Om een 2e paspoort te kunnen aanvragen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw 1e paspoort moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn.
 • U moet aantonen dat u het 2e paspoort  nodig heeft. Uw gemeente, ambassade of consulaat kan u vertellen welke documenten u moet tonen.

Woont u in het buitenland en wilt u het 2e paspoort in Nederland aanvragen? U kunt dan terecht bij een daarvoor aangewezen gemeente (grensgemeente)

U kunt een 2e paspoort ook aanvragen in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). Op Aruba, Sint Maarten en Curaçao kunt u terecht bij het Kabinet van de Gouverneur.

Aanvragen

Een aanvrager die aanspraak wil maken op een tweede paspoort moet aantonen:

 • dat hij in een reis, achtereenvolgens verschillende, land(en) moet(en) bezoeken waarbij er een gerede kans is dat toelating tot een land op problemen zal stuiten, omdat uit het daartoe over te leggen nationaal paspoort blijkt dat hij eerder in een ander land is geweest, dan wel;
 • dat hij regelmatig dringend moet reizen op een tijdstip dat zijn nationale paspoort zich in verband met visering bij een buitenlandse vertegenwoordiging bevindt;

In beide gevallen moet het gaan om een land waar niet met de Nederlandse identiteitskaart naartoe kan worden gereisd. Voor reizen naar die landen kan de burger een Nederlandse identiteitskaart gebruiken.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

 • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
 • Laat de politie een proces-verbaal opmaken.
 • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal.
 • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten.

Maak online een afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Voorwaarden

De aanvrager moet aantonen dat hij in aanmerking komt voor een tweede paspoort door overlegging van (objectieve) bewijsstukken. De uitgevende instantie kan dit controleren:

 • aan de hand van het huidige (tweede) paspoort door analyse van het reisgedrag van de aanvrager (stempels, visa etc.).

In het geval het niet mogelijk is op basis daarvan tot een oordeel te komen, kan de uitgevende instantie de aanvrager om andere bewijsstukken vragen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Een boeking van een reis naar een land dat volgens de lijst van Buitenlandse Zaken conflicteert met een land waarvan in het eerste paspoort een visum zit;

 • Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan hij de boeking controleren (door bv. het inzien van een digitale boeking bij een reisorganisatie);

 • Een boeking voor een reis én een bewijs van een buitenlandse vertegenwoordiging waaruit blijkt dat het eerste paspoort voor visering onder haar is;

 • De aanvrager moet over een nationaal paspoort beschikken dat bij de aanvraag nog minimaal zes maanden geldig is.

Als de uitgevende instantie daartoe aanleiding ziet kan de verklaring van een buitenlandse vertegenwoordiging, in de meeste gevallen, door middel van telefonisch contact geverifieerd worden.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. 
Deze worden samen met de foto en uw persoonsgegevens opgeslagen in de chip in uw paspoort.

Hoe lang duurt het?

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. U ontvangt een bericht per sms of mail zodra uw aangevraagde document bij ons binnen is. Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. U heeft 3 maanden de tijd om het paspoort op te halen.

Kosten

De kosten voor een tweede paspoort zijn voor personen van 18 jaar en ouder  € 83,85. Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u een toeslag van € 57,05.

(Tarieven 2023)