Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Instanties kunnen vragen om een bewijs van in leven zijn. Maak een afspraak als u zo'n bewijs nodig heeft.

Beschrijving

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Het gaat dan om een attestatie de vita. Op dit uittreksel staan meerdere talen. U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aanvragen in het stadhuis van de gemeente Oldenzaal.

Wij werken alleen op afspraak. U kunt online een afspraak makenexterne-link-icoon. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Wat heeft u nodig?

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een verklaring van de reden van het aanvragen van een bewijs van in leven zijn. Heeft u het bewijs bijvoorbeeld nodig voor een pensioenaanvraag, dan dient u een verklaring te overleggen waaruit dit blijkt.

Let op: U moet zelf uw bewijs van in leven zijn aanvragen. Dit kan niemand anders voor u doen.

Een bewijs van in leven zijn (uittreksel BRP) kost  € 14,70. Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost € 16,60.

Voorwaarden

Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.