Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op. Daarmee bewijst u dat u nu in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? Dan krijgt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP).

Heeft u het bewijs van in leven nodig voor gebruik in het buitenland? Dan heeft u een uittreksel uit de burgerlijke stand nodig. Dit uittreksel is een (internationale) attestatie de vita. Het uittreksel is in meerdere talen. U vraagt het uittreksel persoonlijk aan bij de gemeente.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • Een verklaring van de reden van het aanvragen van een bewijs van in leven zijn. Heeft u het bewijs bijvoorbeeld nodig voor een pensioenaanvraag, dan dient u een verklaring te overleggen waaruit dit blijkt.
    Let op: U moet zelf uw bewijs van in leven zijn aanvragen. Dit kan niemand anders voor u doen.

U kunt uw bewijs van in leven zijn met uw pinpas betalen.

Een bewijs van in leven zijn (attestatie de vitae) kost € 12,50.
Wanneer u een brief heeft van uw pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft, is het uittreksel gratis.

Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland (uittreksel Burgerlijke Stand) kost: € 14,00.
(tarieven 2021)

 

U krijgt het bewijs van in leven zijn direct mee.

Een bewijs van in leven zijn kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dan moet de ambtenaar van de burgerlijke stand het ondertekenen.

De attestatie de vita kan alleen aangevraagd worden in de gemeente waar men woonachtig is. Nederlanders die in het buitenland woonachtig zijn, moeten het bewijs van in leven zijn aanvragen in hun huidige woonplaats.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11