Vluchtelingenpaspoort

Erkende vluchtelingen kunnen een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen. Met dat reisdocument kan de houder reizen buiten Nederland, maar niet naar het land van herkomst. De aanvrager moet aan verschillende voorwaarden voldoen.

Voor informatie met betrekking tot een vluchtelingenpaspoort verwijzen wij u naar de rijksdienst voor identiteitsgegevens.

Een vluchtelingenpaspoort vraagt u aan bij uw gemeente. U moet hiervoor zelf langskomen. Iemand anders kan de aanvraag niet voor u doen (ook niet met een machtiging).

U moet meenemen:

 • goed­ge­lij­ken­de kleu­ren­pas­fo­to. De foto mag maxi­maal 6 maan­den oud zijn en moet aan spe­ci­a­le ei­sen vol­doen. Lees deze ei­sen goed of ga naar een pro­fes­si­o­ne­le fo­to­graaf
 • uw ver­blijfs­ver­gun­ning type III, IV of V
 • al uw Ne­der­land­se en bui­ten­land­se reis­do­cu­men­ten (pas­poort én iden­ti­teits­kaart). Ook als ze ver­lo­pen zijn.

Wij werken alleen op afspraak. U weet dan precies wanneer u aan de beurt bent. Gebruik de knop hieronder.
Wilt u liever niet online de afspraak inplannen, dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Afspraak maken

Om een vluchtelingenpaspoort aan te vragen, heeft u nodig:

 • Een geldige verblijfsvergunning type III, IV of V.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn (zowel vluchtelingenpaspoorten als verblijfsvergunningen). Ook verlopen reisdocumenten moet u meenemen.
 • 1 kleurenpasfoto die goed lijkt (zie ook Pasfoto, richtlijnen).
 • In geval van vermissing: een Nederlands proces-verbaal vermissing reisdocument. Kijk voor meer informatie bij 'Paspoort of identiteitskaart verloren'.
 • Schriftelijke toestemming van de curator, als u onder curatele staat.
 • U moet uw paspoort betalen bij de aanvraag. U kunt met uw pinpas betalen.

Voor kinderen onder de 18 jaar:

 • moet een ouder of voogd mee naar de aanvraag.
 • moeten de ouders of de voogd schriftelijke toestemming geven. Het toestemmingsformulier moet door beide ouders of door de voogd ondertekend worden. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee. Weigert een van de ouders toestemming te geven? U kunt vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank.
 • moeten kinderen zelf aanwezig zijn, zowel bij de aanvraag als bij het afhalen van het document.

Wilt u een nieuw reisdocument aanvragen naar aanleiding van identiteitsfraude?

 • Ga naar de politie om aangifte te doen van identiteitsfraude.
 • Laat de politie een proces-verbaal opmaken.
 • Ga naar de gemeente om een nieuw identiteitsbewijs aan te vragen vanwege verlies of diefstal.
 • De gemeente noteert het nummer van uw oude identiteitsbewijs in het Basisregister Reisdocumenten.

De kosten voor een vluchtelingenpaspoort zijn: € 57,30

Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan betaalt u € 51,60

(tarieven 2022)

Na 5 werkdagen kunt u het paspoort ophalen. U ontvangt een sms of mail zodra uw document bij ons binnen is.

Heeft u het paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure.

U heeft 3 maanden de tijd om uw paspoort op te halen.

Voorwaarden zijn onder andere:

 • U heeft de vluchtelingenstatus.
 • U heeft een andere nationaliteit dan de Nederlandse.

Voor kinderen gelden dezelfde voorwaarden. U kunt kinderen niet meer laten bijschrijven. Staan ze al bijgeschreven? Dan is dat niet meer geldig.

Vingerafdrukken

Bent u 12 jaar of ouder dan nemen we bij de aanvraag van twee vingers vingerafdrukken af. 
Deze worden samen met de foto en uw persoonsgegevens opgeslagen in de chip in uw paspoort.

U vraagt het document persoonlijk aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11