Verklaring omtrent gedrag (VOG)

U kunt een afspraak maken om een VOG aan te vragen. Wilt u liever niet online de afspraak inplannen? Dan kunt u dat ook telefonisch doen via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Beschrijving

Werkgevers en andere bedrijven kunnen om een VOG vragen. Hierin staat dat u geen belangrijke strafbare feiten op uw naam heeft staan. Dat heeft u soms nodig als u een functie gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld leraren, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang hebben een VOG nodig. Soms is bij een aanvraag voor een visum of werkvergunning ook een VOG nodig. U vraagt deze dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). U vraagt de VOG ook aan bij de COVOG als u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente.

In alle andere gevallen vraagt u de VOG aan bij de gemeente. Soms kunt u de VOG ook online aanvragen. Dat kan alleen als de organisatie waarvoor u het nodig heeft is aangemeld bij het COVOG. De Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Informatie over een aanvraag vindt u op de website van Justisexterne-link-icoon.

Wat heeft u nodig?

Als u een VOG aanvraagt, heeft u nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier VOG.

Kunt u de VOG niet zelf aanvragen? Dan mag iemand anders dit aanvragen. Dat noemen we machtigen. Deze persoon heeft een machtiging nodig met:

U betaalt de VOG bij de aanvraag.

Hoe lang duurt het?

Binnen 2 tot 4 weken krijgt u de VOG. Als u in aanraking bent geweest met Justitie dan krijgt u de VOG binnen 8 weken.

Kosten

Een VOG voor natuurlijke personen kost € 41,35. Via Justisexterne-link-icoon kunt u een VOG online aanvragen, in dat geval betaalt u € 33,85. Ook de VOG voor bedrijven vraagt u aan via Justisexterne-link-icoon. Deze kost € 207.

Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justisexterne-link-icoon.

Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG soms vergoed. Dat kan als de vereniging is aangesloten bij NOC*NSF.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar tegen het besluit. Dit doet u bij het COVOG.

Contact

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via info@oldenzaal.nl of telefoon (0541) 58 81 11.