Geheimhouding persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van alle burgers. U kunt om geheimhouding van deze gegevens vragen. Dien hier een aanvraag in.

Beschrijving

In de Basisregistratie personen (BRP)  van de gemeente Oldenzaal zijn gegevens opgenomen van alle burgers die in de gemeente wonen. Het gaat hierbij om uw adresgegevens, een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, uw ouders en kinderen.

De gegevens uit het BRP worden in de regel automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en enkele maatschappelijke instellingen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesexterne-link-icoon en kunt u niet voorkomen. 

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekking kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenaamde verplichte derden (zoals een curator of een advocaat die een dagvaarding aan uw adres willen uitvaardigen). Gegevens aan zogenaamde vrije derden (zoals particulieren en commerciële instellingen) vinden op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) niet plaats.

Aanvragen

U kunt de verstrekking van uw gegevens aan derden beperken. U kunt daarvoor online een aanvraag indienenexterne-link-icoon

U kunt de aanvraag of intrekking geheimhouding ook via de balie doorgeven. Maakt u hiervoor eerst online een afspraakexterne-link-icoon.  U kunt ook telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Kunt u wel wat hulp gebruiken bij deze online aanvraag of melding?  Elke donderdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur is er in de bibliotheek Oldenzaal een spreekuur Informatiepunt Digitale Overheid. De collega’s van de bieb helpen u graag! U kunt ook terecht bij de formulierenservice bij Impuls of op het stadhuis.

Hoe lang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding. 

Geheimhouding verhuist met u mee

Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Kosten

Een verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens is gratis.