default iconGeheimhouding persoonsgegevens BRP

In de Basisregistratie personen (BRP) zijn gegevens opgenomen van alle burgers. U kunt om geheimhouding van deze gegevens vragen. Dien hier een aanvraag in.

Beschrijving

In de Basisregistratie personen (BRP)  van de gemeente Oldenzaal zijn gegevens opgenomen van alle burgers die in de gemeente wonen. Het gaat hierbij om uw adresgegevens, een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, uw ouders en kinderen.

De gegevens uit het BRP worden in de regel automatisch verstrekt aan diverse overheidsinstellingen en enkele maatschappelijke instellingen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en kunt u niet voorkomen. 

In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekking kunt u om geheimhouding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenaamde verplichte derden (zoals een curator of een advocaat die een dagvaarding aan uw adres willen uitvaardigen). Gegevens aan zogenaamde vrije derden (zoals particulieren en commerciële instellingen) vinden op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) niet plaats.

Aanvragen

U kunt de verstrekking van uw gegevens aan derden beperken. U kunt daarvoor online een aanvraag indienen

U kunt de aanvraag of intrekking geheimhouding ook via de balie doorgeven. Maakt u hiervoor eerst online een afspraak.  U kunt ook telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer (0541) 58 81 11.

Hoe lang duurt het?

De geheimhouding gaat in binnen 4 weken nadat u het verzoek hebt gedaan. Dit is de wettelijk verplichte termijn. U krijgt een schriftelijke bevestiging van uw verzoek tot geheimhouding. 

Geheimhouding verhuist met u mee

Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt de geheimhouding automatisch doorgegeven aan uw nieuwe woonplaats.

Kosten

Een verzoek om geheimhouding van uw persoonsgegevens is gratis.

Contact met de gemeente

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer 14 0541 tijdens kantooruren.

Heeft u een vraag en kunt het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Telefoon (0541) 58 81 11 of 14 0541
WhatsApp 31 6 22 86 03 83
Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Postadres Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal

Openingstijden stadhuis

Wij werken alleen op afspraak. Maak zelf online uw afspraak of bel telefoonnummer (0541) 58 81 11

Maandag 08.30 - 20.00 uur
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

Hoe beoordeelt u onze website?

Heeft u opmerkingen over de website of mist u bepaalde informatie? Laat het ons weten. 

Reactieformulier