NL-Alert

Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht op de mobiele telefoon informeren. NL-Alert is in heel Nederland beschikbaar en is gratis.

Berichten NL-Alert

Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt een bericht over een (dreigende) ramp verstuurd. Bijvoorbeeld bij een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Alle mobiele telefoons in het betreffende gebied ontvangen deze berichten automatisch, mits de telefoon aan staat, het NL-Alert kanaal is ingesteld en de telefoon bereik heeft. De berichten zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde cell-broadcastberichten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Zij worden verzonden via de zendmasten van de mobiele telefonieaanbieders. Daardoor werkt NL-Alert ook als het netwerk overbelast is.

Toestel instellen op NL-Alert

Er komen steeds meer toestellen op de markt die automatisch zijn ingesteld op NL-Alert. Op de website van NL-Alert externe-link-icoonkunt u nagaan of uw toestel geschikt is om een NL-Alert bericht te ontvangen. Hier staat ook beschreven hoe u uw toestel instelt op NL-Alert.