Oldenzaal versnelt woningbouw

19 december 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Oldenzaal kampt met een dringende behoefte aan huisvesting voor 1-2 persoonshuishoudens. Het college wil met WBO Wonen een plan ontwikkelen om op twee locaties, namelijk de voormalige plek van basisschool de Zevenster en de Molkenboerstraat, woningen te realiseren die aan deze vraag voldoen.

Dit voorstel voor de gemeenteraad is een reactie op een politiek forum dat in september plaatsvond. Toen kon geen consensus worden bereikt over het concept van flexwonen als oplossing voor de krapte op de woningmarkt in de stad. Het college heeft vervolgens in samenspraak met WBO Wonen
besloten om zich te concentreren op de versnelling en het bouwen van permanente woningen voor
1-2 persoonshuishoudens op de eerder genoemde locaties. Deze benadering stelt de belangen van zowel woningzoekenden als omwonenden centraal. Het voorstel zal ter goedkeuring aan de raad
worden voorgelegd, waarna omwonenden bij de planvorming worden betrokken.

Investeren in de wijk

Dit besluit van het college is bedoeld om de woningbouw te versnellen en de huisvesting van zowel jongere als oudere 1-2 persoonshuishoudens te verbeteren, wat op zijn beurt de doorstroming in de huizenmarkt zal bevorderen. Het college geeft prioriteit aan de huisvesting van 1-2 persoonshuishoudens en investeert op die manier samen met WBO Wonen in de twee wijken. Op de locaties kunnen gezamenlijk ongeveer 40 woningen ontwikkeld worden. Deze woningen worden afgestemd op de groeiende vraag, verschillende doelgroepen, de lokale gemeenschap, burgerparticipatie en de hoogst mogelijke bouwkwaliteit. Het college stelt voor elke locatie een specifiek bouwprogramma op na raadpleging van de wijkbewoners. De concrete plannen worden in 2024 nader uitgewerkt.