Oldenzaal versterkt cultuur en historie in de stad

24 juni 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Oldenzaal kent een unieke en rijke cultuur en historie. Eén van de ambities uit het raadsprogramma is het versterken van de culturele en historische waarden in de stad. Hiervoor heeft de gemeenteraad een budget gereserveerd van € 750.000. Het college van B&W heeft voor deze reserve een uitvoeringsplan opgesteld. Naast het realiseren van verschillende projecten bestaat het plan ook uit een nieuwe subsidieregeling voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de versterking van Oldenzaal als gastvrije, culturele en historische stad. 

In het uitvoeringsplan zijn verschillende projecten opgenomen, waaronder: 

  • Huttenkloasjaar 2025. Stichting Oldenzaalse Musea ontwikkelt samen met andere lokale partijen zoals Oldenzaal Promotie en Stadsnoabers activiteiten die in het teken staan van de herdenking van de berechting van Huttenkloas in Oldenzaal, 250 jaar geleden.
  • Schatten van de Plechelmus. Het parochiebestuur maakt een plan om de ‘schatten van de Plechelmusbasiliek’ beter onder de aandacht te brengen.
  • Studiecentrum en digitaal platform immaterieel erfgoed. Stichting Oldenzaalse Musea heeft in aansluiting op museum de Pelgrim een ‘studiecentrum voor Twents immaterieel erfgoed’ opgezet, waar het verzamelen, ontsluiten en overdragen van tradities en rituelen centraal staat. 
  • Plan Deurningerpoort. Stichting Stadshart Oldenzaal doet onderzoek naar de voormalige Deurningerpoort en maakt een voorstel om deze zichtbaar te maken in de stad. 
  • Erfgoed begraafplaats Hengelosestraat. Het creëren van een plek voor de archeologie Plechelmusplein op de begraafplaats. 
  • Beeldende kunst. De gemeente stelt een plan op voor het collectiebeheer en onderhoud van de gemeentelijke kunstcollectie bestaande uit kunstwerken in de openbare ruimte en in het stadhuis.
  • Profilering Oldenzaal als ‘oudste stad van Twente’. Stichting Oldenzaalse Musea verstevigt de positie van Oldenzaal als oudste stad van Twente met de ontwikkeling van producten en activiteiten. 

Het uitvoeringsplan is tot stand gekomen op basis van gesprekken en plannen van lokale partners en initiatieven. Op basis van het raadsprogramma is hiervoor een bedrag van € 750.000 gereserveerd. Waar mogelijk wordt dit geld ingezet als cofinanciering voor andere subsidies en fondsen. Voor een aantal projecten heeft de raad al geld beschikbaar gesteld. 

Subsidieregeling Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal

Naast de projecten wil gemeente Oldenzaal ook nieuwe activiteiten en initiatieven op het gebied van cultuur, erfgoed en historie stimuleren. Daarvoor wordt een nieuwe subsidieregeling Cultuurhistorisch initiatief Oldenzaal in het leven geroepen. Lokale projecten en activiteiten die bijdragen aan het versterken van Oldenzaal als een gastvrije, culturele en historische stad kunnen een subsidieaan-vraag doen. Het subsidieplafond 2024 is vastgesteld op € 10.000. Oldenzaalse organisaties en verenigingen kunnen een subsidie aanvragen via www.oldenzaal.nl/subsidiesexterne-link-icoon of via subsidies@oldenzaal.nl. Hier staan ook de voorwaarden en criteria van de subsidie.