Oldenzaals energiefonds (OEF)

Oldenzaals Energiefonds

Oldenzaalse bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties komen in aanmerking voor een lening van het Oldenzaals Energiefonds (OEF). Het OEF is opgericht door de gemeente Oldenzaal en heeft 1 miljoen euro beschikbaar om met een lening projecten te ondersteunen die bijdragen aan de ambitie van de gemeente Oldenzaal om energieneutraal te zijn.

Lening voor duurzame projecten

Het geld is bedoeld voor duurzame projecten, zoals het plaatsen van zonnepanelen op een school, LED verlichting op een sportveld of isolatie van een clubhuis. De lening uit het fonds ondersteunt de totale financiering van het project en kan gecombineerd worden met SDE+ subsidie (rijkssubsidie voor energieopwekking). Het fonds richt zich op projecten die anders niet van de grond zouden komen, omdat het geld aan de voorkant ontbreekt, terwijl de maatregelen zich in de loop van de tijd door een lagere energierekening zelf terugbetalen.

Aanvraag indienen

Een onafhankelijk deskundige, de fondsmanager, beoordeelt ingediende projecten op haalbaarheid en in hoeverre ze  bijdragen aan het energieneutraal maken van Oldenzaal. Hij helpt initiatiefnemers ook met het vinden van andere financiers. Aan projecten die aan de eisen voldoen, kan een lening tussen de € 5.000 en € 50.000 worden verstrekt. Deze lening wordt in 5, 10 of 15 jaar met rente terugbetaald. Deze periode wordt aangepast aan de terugverdientijd van de maatregelen. Het terugbetaalde geld stroomt terug in het fonds en kan opnieuw ingezet worden voor andere leningen.

Op de website van het OEF kan een aanvraag worden ingediend voor een lening bij het Oldenzaals Energiefondsexterne-link-icoon.