Oldenzaals Isolatieprogramma 2024

16 januari 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Binnenkort kunnen inwoners van de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen gebruik maken van nieuwe mogelijkheden en ondersteuning bij het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor is in totaal €2.721.440 beschikbaar. De vier gemeenten werken samen aan een regionale aanpak die voortkomt uit het Nationaal Isolatieprogramma. Het Oldenzaals isolatieprogramma bestaat uit een hulploket subsidies, continuering van een subsidiemaatregel voor isolatie en later dit jaar een specifieke doe-het-zelf-subsidie.


Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om voor 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De nadruk ligt daarbij op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen (label D, E, F en G). Hiervoor heeft het Rijk vier miljard euro beschikbaar gesteld. Oldenzaal werkt samen met Losser, Tubbergen en Dinkelland aan een concrete invulling van het Nationaal Isolatieprogramma. De invulling hiervan bestaat uit een subsidie voor het isoleren van woningen, een hulploket subsidies en een doe-het-zelf-subsidie die later dit jaar komt.


Continueren bestaande subsidieregeling voor isolatie in aangepaste vorm


Een deel van de gelden wordt gebruikt om de al bestaande subsidie voort te zetten. De subsidie is voor slecht geïsoleerde woningen (label D, E, F en G). Inwoners kunnen in hun woning isolatiemaatregelen laten uitvoeren en hiervoor een subsidie aanvragen van maximaal € 750.


Energieloket straks ook hulploket voor subsidies en financiering

Om inwoners beter te adviseren en hulp te kunnen bieden bij het aanvragen van subsidies en financiering wordt een regionaal adviseur gezocht. Ervaringen van eerdere subsidieregelingen hebben duidelijk gemaakt dat het vinden van de juiste subsidie voor het verduurzamen van woningen en het aanvragen ervan vaak lastig is. Dit hulploket moet hen ondersteuning gaan bieden.


Doe-het-zelf-subsidie


Later dit jaar volgt een subsidieregeling voor inwoners die hun woning zelf willen verduurzamen. Deze regeling komt beschikbaar voor bepaalde woningtypen, gebaseerd op WOZ-waarde en Energielabel. De vier Noordoost Twentse gemeenten werken gezamenlijk aan de invulling van deze derde maatregel voor de doe-het-zelvers. Naar verwachting komt deze regeling na de zomer beschikbaar.


Regionale voorbereiding en uitvoering in Noordoost Twente


Onder de noemer Energie van Noordoost Twente werken de vier gemeenten Oldenzaal, Tubbergen, Dinkelland en Losser samen aan de energietransitie. De komende periode werken de vier gemeenten aan concrete invulling van deze aanpak. Zodra inwoners gebruik kunnen maken van de subsidie, het hulploket subsidies of de doe-het-zelf-subsidie, worden zij door de gemeenten geïnformeerd.