Oldenzaalse aanpak Jongeren en Schulden

16 april 2024
Laatste nieuws in Oldenzaal

Oldenzaal start met een belangrijk initiatief ter ondersteuning van jongeren die kampen met schulden. Deze lokale aanpak, onderdeel van het armoedebeleid van de gemeente, richt zich specifiek op jongeren tussen de 18 en 27 jaar die langdurige schulden hebben.

Het hebben van schulden vormt een serieuze hindernis voor jongeren in hun streven naar een hoopvolle toekomst. Vaak gaan deze schulden gepaard met andere problemen en krijgen jongeren niet de benodigde toegang tot reguliere schuldhulpverlening. Als antwoord op deze uitdaging gaat Oldenzaal aan de slag met een lokale aanpak Jongeren en Schulden, als onderdeel van het bredere armoedebeleid van de gemeente.

Schuldenvrije toekomst

Het hoofddoel van deze aanpak is het bieden van een schuldenvrije toekomst aan jongeren, zodat zij hun talenten volledig kunnen ontplooien en actief kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wethouder Maaike Rödel maakt zich hard voor een schuldenvrije toekomst van jongeren: “Schulden die blijven bestaan, leiden tot stress, concentratieproblemen en een gebrek aan alternatieven. Met deze aanpak willen wij jongeren weer perspectief bieden. Dit project leidt naar een lokale nieuwe werkwijze om de jongeren vanuit verschillende instanties een goede ondersteuning te bieden. Met als uiteindelijk doel de schulden ook zoveel als mogelijk in de kiem te smoren of te voorkomen”. 

Samen met lokale partners en Stadsbank

In samenwerking met lokale partners en de Stadsbank is deze aanpak ontwikkeld. Er is ruimte voor aanpassingen op basis van ervaringen en resultaten, en de partners willen er graag van leren om een solide nieuwe aanpak te ontwikkelen.

De uitvoering van deze aanpak wordt verzorgd door de Stadsbank, door jongerencoaches met expertise in schuldhulpverlening. Samenwerking met diverse maatschappelijke partners staat centraal in deze lokale werkwijze.