Ontheffing geluid

Als u geluidhinder veroorzaakt - met geluidsapparatuur, een toestel of machine - dan heeft u een ontheffing nodig. U kunt een ontheffing aanvragen via de Vergunningenchecker.

Beschrijving

U heeft een ontheffing nodig als u met geluidsapparatuur, een toestel of machine geluid maakt dat hinder veroorzaakt voor omwonenden of de omgeving. 

Aanvragen

De ontheffing kunt u aanvragen via de Vergunningencheckerexterne-link-icoon. Kies daar de tegel ‘Overige activiteiten’. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Melding wijzigen

Heeft u de Vergunningenchecker al gestart en ingevuld maar wilt u de aanvraag/melding wijzigen of aanvullen? Dat kan met de Vergunningintakerexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Voor geluid veroorzaakt door vrachtauto’s, bij routering, laden en lossen, in gebruik nemen van geluidsapparatuur, toestel of machine heeft u een ontheffing nodig. U bent verplicht omwonenden over de voorgenomen werkzaamheden te informeren.

Kosten

De kosten voor een ontheffing geluid zijn € 75.