Partijen zetten handtekening onder nieuwe Woonagenda 2023 – 2027

12 december 2023
Laatste nieuws in Oldenzaal

Op donderdag 7 december hebben vertegenwoordigers van WBO Wonen, gemeente Oldenzaal, huurdersvereniging Blij Wonen, Impuls en Wijkracht de handtekeningen gezet onder de nieuwe Woonagenda 2023 – 2027. Onder het thema 'Samen aan de slag in Oldenzaal' is deze agenda het resultaat van een krachtige samenwerking tussen de genoemde partijen.

Samen aan de slag


De Woonagenda voor Oldenzaal schetst de gezamenlijke inzet van de gemeente Oldenzaal, huurdersorganisatie Blij Wonen en WBO Wonen, met de steun van Impuls en Wijkracht. Huurdervereniging Blij Wonen is als gelijkwaardige partner nauw betrokken bij het maken van de afspraken. In deze samenwerking heeft Blij Wonen een adviserende, en meebeslissende rol en bewaakt zij het belang van de huurders. Wouter Versteeg, directeur-bestuurder van WBO Wonen, benadrukt: "Ons gezamenlijke doel is om iedereen die in Oldenzaal wil (blijven) wonen een passende woonplek te bieden. We streven naar een goed, veilig en passend woon- en leefklimaat dat betaalbaar, duurzaam en van hoge kwaliteit is. De Woonagenda geeft een overzicht van de opgaven en onze ambities.”

5 ambities vertaald in jaarlijks actieprogramma


In de Woonagenda worden vijf ambities uitgewerkt: Goed wonen, Voor iedereen een thuis, Bestaanszekerheid, Thuis in de wijk, en Duurzame en klimaatactieve stad. Bij elke ambitie wordt stilgestaan bij de opgaven, de gewenste resultaten en de aanpak om deze te bereiken. Daarnaast worden concrete acties en projecten jaarlijks opgenomen in een actieprogramma.

Een aantal belangrijke afspraken:

  • Er worden plannen gemaakt voor meer woningen, rekening houdend met de groeiende vraag naar sociale huurwoningen. Hiervoor wordt gekeken naar beschikbare locaties, zoals De Zevenster.
  • Versnelling van de uitvoering van drie belangrijke projecten in Oldenzaal: Gravenbeek, Stakenbeek en Langestraat, waarbij ruimte wordt geboden voor (her)ontwikkeling met nieuwbouw en eventuele sloop.

Lees hieronder de gehele woonagenda